Cục Thuế Yên Bái: Lấy doanh nghiệp làm trung tâm, thước đo cải cách

11:52 | 09/05/2021 Print
Cục Thuế Yên Bái vừa ban hành kế hoạch cải cách hành chính thuế năm 2021. Theo đó, cục thuế đã đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm với 47 đầu công việc cụ thể. Trong đó, có các mục tiêu lấy doanh nghiệp làm trung tâm và sự hài lòng của người nộp thuế làm thước đo cải cách.

bộ-phận-một-cửa-cục-thuế-yên-bái.jpg

Hỗ trợ người nộp thuế tại bộ phận “một cửa” Chi cục Thuế thành phố Yên Bái.

Ông Nông Xuân Hùng – Cục trưởng Cục Thuế Yên Bái cho biết, nhằm xác định rõ các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) trong năm 2021 theo hướng đồng bộ, toàn diện, đồng thời tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong việc tổ chức thực hiện CCHC trong lĩnh vực thuế, cục thuế đã thay đổi sang phương thức phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, lấy sự hài lòng của cá nhân làm thước đo kết quả CCHC, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị năm 2021.

Theo đó, về nhiệm vụ CCHC năm 2021 Cục Thuế Yên Bái đã đưa ra 8 nhiệm vụ trọng tâm với 47 đầu công việc.

Cụ thể, về công tác chỉ đạo, điều hành cục thuế sẽ xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021, tập trung vào cải cách thủ tục hành chính (TTHC), dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Kiện toàn về tổ chức, nhân sự tham mưu về công tác CCHC và kiện toàn hội đồng đánh giá, xếp hạng CCHC của cục thuế. Nghiên cứu, áp dụng, nhân rộng các sáng kiến, giải pháp về CCHC cùng với phát huy tinh thần, thái độ phục vụ của đội ngũ công chức thuế trong thực thi công vụ...

Trong công tác cải cách về thể chế, cục thuế tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, đặc biệt là các quy định mới ban hành, các quy định có liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Tham gia góp ý, có ý kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, quy trình, quy định. Theo dõi thi hành pháp luật và xử lý những bất cập qua theo dõi thi hành pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục thực hiện công khai địa chỉ tiếp nhận, và tiến hành xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính và TTHC theo đúng quy định của pháp luật. Xây dựng các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế nhằm đem lại kết quả, hiệu quả hỗ trợ kịp thời cho người nộp thuế (NNT).

Bên cạnh đó, cục thuế chú trọng cải cách cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, tổ chức tốt hoạt động của bộ phận “một cửa”, thực hiện đảm bảo yêu cầu về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc tại bộ phận “một cửa” để tiếp nhận và giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo đúng quy định của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế đảm bảo 100% TTHC trong lĩnh vực thuế thuộc phạm vi quản lý đủ điều kiện được thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, 4 đẩy mạnh việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC được thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích.

Phối hợp giải quyết TTHC trực tuyến theo cơ chế “một cửa liên thông” với các sở ban ngành đạt hiệu quả, phấn đấu 100% hồ sơ đăng ký thuế của doanh nghiệp được số hóa, luân chuyển, phối hợp xử lý trực tuyến giữa cục thuế và các cơ quan đăng ký kinh doanh kịp thời, đúng hạn và đúng quy định.

Ngoài ra, cục thuế cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin thông qua việc triển khai phần mềm quản lý văn bản điều hành và nâng cao mức độ sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc của công chức, phấn đấu 100% công chức sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ..., trong công việc. Duy trì triển khai thực hiện khai thuế qua mạng, nộp thuế điện tử, hoàn thuế điện tử, đảm bảo tỷ lệ người nộp thuế thực hiện khai thuế qua mạng internet, nộp thuế điện tử đạt từ 95% trở lên và đảm bảo 100% hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với doanh nghiệp xuất khẩu và doanh nghiệp có dự án đầu tư được tiếp nhận và trả kết quả qua giao dịch điện tử…

Để thực hiện, triển khai có hiệu quả kế hoạch CCHC Cục Thuế Yên Bái yêu cầu các đơn vị trực thuộc xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC của đơn vị năm 2021 với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, đúng quy định và phù hợp với thực tế địa phương đảm bảo thống nhất với kế hoạch CCHC của cục thuế. Kết quả CCHC sẽ là cơ sở để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo, điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét thi đua cho tập thể, cá nhân năm 2021./.

Tin và ảnh: Đức Thủy - Văn Tuấn

Tin và ảnh: Đức Thủy - Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam