Nhiều hoạt động kinh doanh có thể nộp thuế bằng ngoại tệ

09:27 | 22/03/2021 Print
Trên cơ sở nội dung Luật Quản lý thuế, Bộ Tài chính đã dự thảo thông tư hướng dẫn với nội dung về đồng tiền khai thuế, nộp thuế bằng ngoại tệ và tỷ giá quy đổi.

Đây được cho là một trong những điểm mới của dự thảo thông tư và đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến. Bộ Tài chính cho rằng, những điểm mới đảm bảo quản lý thuế chặt chẽ, thống nhất, không phát sinh thủ tục hành chính.

Media

Media

© Thời báo Tài chính Việt Nam