Hướng dẫn khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2020

11:09 | 07/03/2021 Print
Để đa dạng hóa phương thức nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân của cá nhân trực tiếp quyết toán thuế và tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế, Tổng cục Thuế đã triển khai cung cấp dịch vụ khai, nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng phương thức điện tử.

Như vậy, từ kỳ quyết toán thuế năm 2020 cá nhân có thể lựa chọn một trong hai hình thức nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo phương thức điện tử hoặc nộp hồ sơ giấy đến cơ quan thuế.

quyết toán thuế
Cục Thuế TP. Hà Nội đang chuẩn bị cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để tiếp nhận thủ tục quyết toán thuế năm 2020. Ảnh: Nhật Minh.

Đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử

Để nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN theo phương thức điện tử, cá nhân cần có tài khoản giao dịch thuế điện tử. Người nộp thuế có thể đăng ký theo phương thức điện tử thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc đăng ký trực tiếp tại bất kỳ cơ quan thuế nào.

Việc đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử được thực hiện theo các cách sau:

Cách 1, đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử theo phương thức điện tử thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Cổng dịch vụ công quốc gia đã được triển khai từ tháng 9/2019, tại đây công dân có thể thực hiện các thủ hành chính, từ kỳ quyết toán thuế năm 2020, Cổng dịch vụ công quốc gia đã hỗ trợ thêm dịch vụ cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử cho cá nhân để cá nhân thực hiện khai thuế, quyết toán thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Đối với cá nhân đã được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, cá nhân không chỉ thực hiện thủ tục quyết toán thuế, mà cũng có thể thực hiện các thủ tục hành chính khác của công dân tại Cổng dịch vụ công quốc gia như: như đổi giấy phép lái xe, nộp thuế điện tử, thông báo khuyến mại, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)…

Cách 2, đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử trực tiếp tại cơ quan thuế. Đối với những cá nhân không thể đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia, cơ quan thuế có thể hỗ trợ cá nhân đăng ký trực tiếp tại cơ quan thuế.

Để đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử trực tiếp tại cơ quan thuế, cá nhân chỉ phải đến cơ quan thuế một lần duy nhất và nộp hồ sơ bao gồm: Tờ khai mẫu 01/ĐK-TĐT và bản chụp chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu.

Để khai mẫu tờ khai 01/ĐK-TĐT, cá nhân có thể khai trên Cổng thông tin của Tổng cục Thuế, sau đó cơ quan thuế sẽ in tờ khai để cá nhân ký xác nhận khi cá nhân đến nộp hồ sơ đăng ký. Trường hợp cá nhân không thể khai trên hệ thống thông tin điện tử của Tổng cục Thuế, thì thực hiện khai trên bản giấy mẫu tờ khai 01/ĐK-TĐT để nộp đến cơ quan thuế.

Nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo phương thức điện tử

Việc nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN được thực hiện trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế (trang web: canhan.gdt.gov.vn) kể cả trường hợp cá nhân đã được cấp tài khoản giao dịch thuế điện tử trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Việc nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế như sau:

Cá nhân đăng nhập vào cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để nộp hồ sơ quyết toán thuế bằng mã số thuế, mật khẩu tài khoản giao dịch thuế điện tử và mã kiểm tra.

Sau khi đăng nhập cá nhân lựa chọn chức năng “Kê khai trực tuyến” - nếu thực hiện khai tờ khai trực tuyến; hoặc “Gửi tờ khai quyết toán thuế” - nếu cá đã khai tờ khai quyết toán thuế bằng ứng dụng hỗ trợ kê khai khác (HTKK).

Sau đó cá nhân kê khai thông tin để hệ thống hỗ trợ tự động xác định cơ quan thuế nộp hồ sơ quyết toán theo quy định. Đồng thời, thực hiện việc khai trên tờ khai quyết toán thuế TNCN trực tuyến hoặc gửi file dữ liệu tờ khai và đính kèm các tài liệu theo quy định.

Tiếp đến, cá nhân nhập mã OTP được gửi đến số điện thoại của cá nhân đã đăng ký với cơ quan thuế để xác thực đích danh là cá nhân chủ tài khoản đang trực tiếp khai và nộp hồ sơ quyết toán thuế và hồ sơ sẽ được tự động nộp đến đúng cơ quan thuế theo quy định.

Sau khi hoàn tất nộp hồ sơ quyết toán thuế theo phương thức điện tử, cơ quan thuế sẽ thực hiện thông báo hai bước.

Bước 1, chậm nhất trong vòng 15 phút, cơ quan thuế sẽ có thông báo hồ sơ đã gửi thành công hoặc/không thành công qua tin nhắn số điện thoại và email của cá nhân đã đăng ký với cơ quan thuế.

Bước 2, chậm nhất trong vòng một ngày làm việc, cơ quan thuế sẽ có thông báo về việc hồ sơ đã được chấp nhận/không chấp nhận qua tin nhắn số điện thoại và email của cá nhân đã đăng ký với cơ quan thuế.

Trường hợp nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân trực tiếp tại cơ quan thuế

Trong trường hợp cá nhân không thể thực hiện được nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN bằng phương thức điện tử, cơ quan thuế vẫn hỗ trợ cá nhân nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan thuế như những năm trước đây.

Nếu có vướng mắc về việc nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN trực tiếp tại cơ quan thuế, cá nhân liên hệ với cơ quan thuế bất kỳ để được hướng dẫn.

Nộp thuế bằng phương thức điện tử

Khi nộp thuế điện tử, cá nhân cần lưu ý phải ghi đúng các thông tin về tài khoản kho bạc nhà nước, chương, tiểu mục thuế để đảm bảo số thuế được nộp đến đúng cơ quan thuế quyết toán.

Vì vậy, sau khi cá nhân hoàn thành nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN bằng phương thức điện tử, trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế sẽ hỗ trợ cung cấp các thông tin liên quan đến nộp thuế để cá nhân thực hiện nộp thuế theo phương thức điện tử như sau: “nộp thuế đến kho bạc nhà nước...; chương...; tiểu mục 1001”.

Trong đó, thông tin chương: Hệ thống hỗ trợ xác định chương theo cơ quan thuế nơi nộp quyết toán thuế (nếu là cục thuế thì chương là 557, chi cục thuế có chương là 757. Kho bạc nhà nước hỗ trợ hiển thị kho bạc nhà nước ngang cấp với cơ quan thuế nộp quyết toán thuế./.

Nhật Minh

Nhật Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam