Phú Yên: Đề nghị khoanh, xóa hơn 118 tỷ đồng nợ đọng thuế

12:05 | 06/01/2021 Print
Thông tin từ Cục Thuế Phú Yên cho biết, thực hiện Nghị quyết 94 của Quốc hội về khoanh nợ, xóa nợ thuế cho đối tượng không còn khả năng thực hiện trả các khoản nợ thuế với ngân sách nhà nước, đến nay, Cục Thuế Phú Yên đã đề nghị khoanh nợ, xóa nợ được hơn 118 tỷ đồng.

cục-thuế-phú-yên-thu-nợ-thuế.jpg

Cán bộ, công chức Cục Thuế Phú Yên rà soát, phân loại các khoản nợ đọng đề nghị cấp có thẩm quyền khoanh nợ, xóa nợ. Ảnh: Tuấn Nguyễn

Cụ thể, Cục Thuế Phú Yên đã xử lý khoanh nợ cho 4.684 người nộp thuế, với số tiền nợ trên 68,8 tỷ đồng; củng cố hồ sơ trình UBND tỉnh đề nghị xóa nợ tiền chậm nộp cho 4.844 người nộp thuế, với số tiền trên 49,3 tỷ đồng.

Đại diện Cục Thuế Phú Yên cho biết, để đạt được kết quả nói trên, cục thuế đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện quyết liệt các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; tổ chức rà soát, phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ thuế theo từng đối tượng, xây dựng kế hoạch thu nợ hàng tháng để có biện pháp đôn đốc thu hồi nợ thuế hiệu quả.

Cục Thuế Phú Yên đang tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết 94/2019/QH14 của Quốc hội và Thông tư 69/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về khoanh nợ, xóa nợ đối với các trường hợp không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước, chỉ đạo toàn ngành rà soát, tập trung kiểm soát hồ sơ đúng theo quy định.

Đối với các trường hợp đủ điều kiện thì hoàn tất thủ tục và ra quyết định khoanh nợ theo thẩm quyền hoặc làm hồ sơ trình cấp trên đề nghị xóa nợ tiền chậm nộp theo quy định, qua đó giảm áp lực quản lý cho cán bộ công chức. Cùng với đó, cục thuế cũng thực hiện quyết liệt các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế, nỗ lực kéo giảm nợ thuế đáp ứng quy định và chỉ đạo của Tổng cục Thuế./.

Văn Tuấn

Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam