Cục Thuế Ninh Bình: Tiếp tục lập ‘kỷ lục’ thu ngân sách

19:10 | 05/01/2021 Print
Báo cáo của Cục Thuế Ninh Bình cho thấy, năm 2020, tổng thu nội địa trên địa bàn ước đạt 18.300 tỷ đồng, bằng 202% dự toán phấn đấu, tăng 46% so với số thu thực hiện năm 2019. Đáng chú ý, các khoản thuế, phí, lệ phí cục thuế thu đạt 11.746 tỷ đồng, tăng 33% so với.năm trước.

Thu từ thuế, phí vượt 50% so với dự toán

Năm 2020, tổng thu nội địa do cơ quan thuế Ninh Bình quản lý ước đạt 18.300 tỷ đồng, đạt 202% dự toán HĐND tỉnh giao, đạt 156% dự toán phấn đấu, tăng 48% (so với thực hiện năm 2019). Đáng chú ý, các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách ước đạt 11.650 tỷ đồng, bằng 150% dự toán, bằng 126% dự toán phấn đấu, tăng 31%. Tổng thu tiền sử dụng đất ước đạt 6.650 tỷ đồng, bằng 512% dự toán, đạt 264% dự toán phấn đấu, tăng 84%.

ông-đinh-nam-thắng.jpg
Ông Đinh Nam Thắng - Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình báo cáo kết quả nhiệm vụ công tác thuế tại Hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020.

Ông Đinh Nam Thắng - Cục trưởng Cục Thuế Ninh Bình cho biết, nét nổi bật trong công tác thuế năm 2020, đó là nền kinh tế cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đại dịch Covid-19 tác động đến các hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp; sức cầu tiêu dùng của xã hội sụt giảm, kết hợp với việc thực hiện các quyết định của Chính phủ về miễn, giảm, gia hạn nộp thuế và các khoản thu ngân sách để hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân, từ đó tác động không nhỏ đến số thu NSNN năm 2020 do cơ quan thuế thực hiện.

Tuy nhiên, bằng sự chủ động, sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ đề ra các giải pháp tháo gỡ khó khăn sát với thực tế phát sinh trên địa bàn nên tổng thu ngân sách năm 2020 đã vươn đến một mốc son mới, vượt cao so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để nuôi dưỡng nguồn thu

Năm 2021, tổng thu nội địa cơ quan thuế Ninh Bình được giao là 11.980 tỷ đồng. Ông Đinh Nam Thắng cho rằng, những kết quả đạt được của năm 2020 sẽ là nền tảng, là tiền đề quan trọng giúp cơ quan thuế có động lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2021 các cấp lãnh đạo giao.

Trên cơ sở dự toán thu NSNN năm 2021 đã được Bộ Tài chính, HĐND, UBND tỉnh giao, ngay từ những ngày đầu năm, cục thuế tập trung rà soát các nguồn thu, triển khai giao nhiệm vụ phấn đấu thu cho các đơn vị trong toàn ngành theo đúng sự chỉ đạo của Tổng cục Thuế. Đồng thời, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch, tập trung chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm về các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo nguồn thu từ thuế, phí nội địa có tốc độ tăng trưởng cao, chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng thu ngân sách.

cục-thuế-ninh-bình-ok.jpg
Ông Vũ Chí Hùng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế (thứ hai bên phải sang) tặng hoa chúc mừng cán bộ, công chức Cục Thuế Ninh Bình.

Song song với việc thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, Cục Thuế Ninh Bình cũng sẽ thực hiện tốt các giải pháp tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy sản xuất, kinh doanh; khai thác các nguồn thu khác để bù đắp hụt thu NSNN; chú trọng tuyên truyền chính sách thuế và triển khai các chính sách hỗ trợ người nộp thuế giãn, giảm thuế theo các nghị quyết của Chính phủ, làm tốt công tác cải cách hành chính thuế, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách.

Ghi nhận kết quả cơ quan thuế đạt được tại hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2020 do Cục Thuế Ninh Bình tổ chức, ông Trần Song Tùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, đã biểu dương sự nỗ lực của tập thể cán bộ công chức thuế trong năm qua. Giao nhiệm vụ cho cơ quan thuế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu, cơ quan thuế cần quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, quyết định của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2021 và các năm tiếp theo.

"Cùng với đó, Cục Thuế Ninh Bình cũng cần tiếp tục thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành, quản lý thu ngân sách theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng Bộ Tài chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về NSNN; tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong công tác thuế, khai thác nguồn thu, thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong quản lý thu thuế; tập trung đôn đốc thực hiện nghiêm kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán đối với số tiền thuế, tiền phạt; tiếp tục xây dựng cơ quan thuế các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…" - ông Tùng nhấn mạnh./.

Nguyễn Khánh - Văn Tuấn

Nguyễn Khánh - Văn Tuấn

© Thời báo Tài chính Việt Nam