‘Bác’ kiến nghị giảm thuế ưu đãi một số mặt hàng

09:44 | 09/09/2015 Print
Không điều chỉnh thuế XNK đối với các mặt hàng quặng apatit, quặng niken; máy móc dùng trong chế biến và sản xuất thực phẩm công nghiệp; thuế nhập khẩu nhôm thỏi hợp kim; và thuế mặt hàng bộ phận dùng cho máy thu truyền hình.

Bộ Tài chính cho biết đã nhận được kiến nghị của một số doanh nghiệp về việc sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi tại Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013.

Cụ thể Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam kiến nghị giảm thuế xuất khẩu quặng apatit; Công ty TNHH mỏ Niken Bản Phúc kiến nghị giảm thuế xuất khẩu tinh quặng niken; Công ty TNHH SXKD thực phẩm chay Âu Lạc kiến nghị giảm thuế các mặt hàng là máy móc dùng trong chế biến và sản xuất thực phẩm công nghiệp; Công ty Nhôm định hình Sapa Bến Thành kiến nghị giảm thuế nhập khẩu nhôm thỏi hợp kim; Công ty TNHH Điện tử Samsung Vina kiến nghị giảm thuế mặt hàng bộ phận dùng cho máy thu truyền hình.

Trả lời các kiến nghị này của doanh nghiệp, Bộ Tài chính cho biết, ngày 3.1.2015 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015.

Trong đó, có giao Bộ Tài chính: “...Không đề xuất, ban hành chính sách mới làm giảm thu ngân sách nhà nước, trừ trường hợp cần giảm thuế để thực hiện cam kết quốc tế”. Nội dung này tiếp tục được nêu lại tại Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21.4.2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2015.

Theo đó, trước mắt Bộ Tài chính không điều chỉnh giảm thuế xuất khẩu, nhập khẩu các mặt hàng theo các kiến nghị của doanh nghiệp nêu trên và đề nghị tiếp tục thực hiện theo mức thuế suất thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi hiện hành theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15.11.2013./.

H.L

H.L

© Thời báo Tài chính Việt Nam