Infographic: Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 5 vụ án

07:58 | 06/08/2021 Print
Ngày 5/8/2021, tại phiên họp thứ 20 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, Ban Chỉ đạo yêu cầu khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 5 vụ án.

Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 5 vụ án
Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 5 vụ án
Khẩn trương đưa ra xét xử sơ thẩm 5 vụ án

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam