SCR: Quý II/2021 lãi 143 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng kỳ

16:54 | 02/08/2021 Print
Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã Ck: SCR) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2021.

Cụ thể, riêng quý II/2021, SCR thu về 1.148 tỷ đồng doanh thu thuần, cao gấp 12,5 lần cùng kỳ năm ngoái. Sau khi trừ giá vốn, lợi nhuận gộp đạt gần 203 tỷ đồng, tăng mạnh so với con số 21,2 tỷ đồng của quý II/2020.

Trong kỳ TTC Land còn có 111 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính (85 tỷ đồng thu lãi tiền gửi cho vay, 22,3 tỷ đồng lãi được chia từ hợp đồng hợp tác kinh doanh) tăng 171% so với cùng kỳ, hoạt động khác có lãi 23,5 tỷ đồng (trong đó 23 tỷ đồng thu nhập từ các khoản ủy thác đầu tư) tăng mạnh so với con số 188,5 triệu đồng của quý II/2020.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí, SCR lãi sau thuế 143 tỷ đồng, cao gấp 5,6 lần cùng kỳ năm ngoái, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về công ty mẹ là 141 tỷ đồng.

Như vậy, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần hợp nhất của công ty đạt 1.199 tỷ đồng, cao gấp hơn 5 lần so với cùng kỳ năm 2020. Khấu trừ chi phí, lợi nhuận trước thuế hợp nhất 6 tháng đạt hơn 220 tỷ đồng, cao gấp 3,6 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận tăng cao là do SCR đã ghi nhận doanh thu, giá vốn từ việc bàn giao 350 căn hộ/tổng số 639 căn hộ thuộc dự án Carillon 7. Việc ghi nhận này nằm trong kế hoạch kinh doanh năm 2021 của công ty.

Năm 2021, SCR đặt mục tiêu đạt 1.502 tỷ đồng doanh thu và 230 tỷ đồng lãi trước thuế. Như vậy kết thúc 6 tháng đầu năm 2021, SCR đã hoàn thành được 80% mục tiêu về doanh thu và 95,7% mục tiêu về lợi nhuận./.

Hồng Quyên

Hồng Quyên

© Thời báo Tài chính Việt Nam