Tạm dừng nộp thuế điện tử từ 17h30 ngày 27/9

17:46 | 25/09/2014 Print
Việc tạm dừng này thực hiện từ 17h30 ngày 27/09/2014 (thứ bảy) đến 23h00 ngày 28/09/2014 (chủ nhật) để thực hiện nâng cấp hệ thống nhằm phục vụ tốt hơn cho người nộp thuế khi sử dụng dịch vụ.

Tổng cục Thuế vừa ra thông báo về kế hoạch tạm dừng dịch vụ nộp thuế điện tử phục vụ nâng cấp hệ thống nhằm phục vụ tốt hơn cho người nộp thuế khi sử dụng dịch vụ.

Theo đó, Tổng cục Thuế sẽ tạm dừng dịch vụ nộp thuế điện tử từ 17h30 ngày 27/09/2014 (thứ bảy) đến 23h00 ngày 28/09/2014 (chủ nhật).

Trong quá trình nâng cấp dịch vụ nộp thuế điện tử, người nộp thuế vẫn sử dụng được dịch vụ Khai thuế điện tử để nộp hồ sơ khai thuế./.

N.P

N.P

© Thời báo Tài chính Việt Nam