Kiểm tra đơn vị khai thác cát, sỏi sản lượng lớn không khai thuế

08:54 | 31/08/2014 Print
Đây là một trong những điểm sửa đổi nổi bật tại Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Điều Thông tư số 105/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành về thuế tài nguyên.

Theo đó, Bộ Tài chính đã dự thảo sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 3 Thông tư số 105/2010/TT-BTC nhằm quy định rõ hơn đối tượng phải nộp thuế tài nguyên. Cụ thể: "Tổ chức, cá nhân được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy phép khai thác tài nguyên, thực hiện khai thác tài nguyên thông qua hình thức thuê hoặc hợp tác với tổ chức, cá nhân khác khai thác tài nguyên, thì tổ chức, cá nhân được cấp giấy phép khai thác phải kê khai, nộp thuế tài nguyên trên toàn bộ sản lượng tài nguyên khai thác từ mỏ theo giấy phép khai thác đã cấp.

Riêng đối với tập đoàn, tổng công ty đã được Chính phủ cấp phép khai thác khoáng sản và phân cấp cho các đơn vị trực thuộc tập đoàn, tổng công ty tổ chức khai thác và tiêu thụ tài nguyên, thì mỗi đơn vị thực hiện khai, nộp thuế tài nguyên cho sản lượng tài nguyên khai thác phát sinh tại đơn vị mình theo giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh quy định”.

Đặc biệt nhằm ngăn chặn việc khai thác tài nguyên không đúng quy định, trốn lậu thuế, Bộ Tài chính sẽ sửa đổi, bổ sung điểm 2.3, khoản 2, Điều 3 Thông tư số 105 như sau:

"Đối với tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhỏ, lẻ như: đất, đá, cát, sỏi ... không cam kết để tổ chức, cá nhân là đầu mối thu mua kê khai nộp thay thuế tài nguyên thì cơ quan thuế tổ chức kiểm tra tổ chức, cá nhân làm đầu mối thu mua; căn cứ hợp đồng mua bán tài nguyên, hoá đơn, chứng từ, bảng kê thu mua tài nguyên để xác định tổ chức, cá nhân khai thác tài nguyên nhỏ lẻ, đối chiếu việc khai, nộp thuế tài nguyên đối với sản lượng khai thác để ngăn ngừa, phát hiện gian lận trốn thuế tài nguyên.

Trường hợp cơ sở khai thác tài nguyên như: đất, đá, cát, sỏi... sản lượng lớn, nhưng không thực hiện đăng ký nộp thuế theo kê khai, chế độ sổ sách kế toán, hoá đơn chứng từ theo quy định thì cơ quan thuế tiến hành kiểm tra, đối chiếu, xác định sản lượng tài nguyên thực tế khai thác để thu thuế và xử lý vi phạm theo quy định"./.

Đức Minh

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam