Tăng cường giải pháp phòng ngừa lợi dụng hải quan điện tử

10:45 | 13/02/2014 Print
Đó là tinh thần chỉ đạo của Bộ Tài chính tại công văn 1767/BTC-TCHQ, ngày 11/2/2014, nhằm tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các vi phạm pháp luật của doanh nghiệp (DN), trong hoạt động xuất khẩu (XK).

Bộ Tài chính quan tâm chỉ đạo cơ quan hải quan tăng cường áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt hoạt động xuất khẩu của DN. Ảnh: Hải Anh

Theo Bộ Tài chính, thời gian qua, việc áp dụng thủ tục hải quan điện tử (HQĐT) cơ bản đáp ứng yêu cầu quản lý và tạo thuận lợi, thông quan nhanh chóng hàng hóa XK của DN. Tuy nhiên, trên thực tế, quy trình HQĐT còn bộc lộ một số hạn chế, có ảnh hưởng đến công tác quản lý nhà nước về hải quan đối với hàng hóa XK.

Nhằm phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động XK, Bộ Tài chính yêu cầu ngành Hải quan, các cục, chi cục hải quan tỉnh, thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước. Cụ thể:

Thứ nhất, người khai hải quan và nộp tờ khai đối với hàng hóa XK sau khi tập kết hàng hóa tại các địa điểm theo quy định và thông báo thời gian dự kiến đóng container, xếp hàng lên phương tiện cho cơ quan hải quan.

Địa điểm tập kết hàng hóa gồm: khu vực cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không quốc tế: ICD, kho ngoại quan, kho CFS; địa điểm kiểm tra hàng hóa tập trung, địa điểm kiểm tra hàng hóa xuất khẩu tại biên giới; kho bãi tập kết hàng hóa xuất khẩu của DN được cơ quan hải quan công nhận đủ điều kiện giám sát hải quan (kho, bãi tập kết hàng hóa phải có tường rào ngăn cách, cổng, cửa khóa, niêm phong và có camera theo dõi).

Quy định này được áp dụng với tờ khai phát sinh từ 1/4/2014.

Thứ hai, đối với hàng hóa XK được miễn kiểm tra thực tế, lực lượng hải quan thực hiện nghiêm các quy định khi chuyển cửa khẩu. Theo đó:

Đối với hàng hóa XK được tập kết tại các khu vực thuộc địa bàn hoạt động hải quan thì lập biên bản bàn giao hàng hóa chuyển của khẩu. Chi cục hải quan ngoài cửa khẩu đối chiếu số hiệu container số phương tiện vận tải và tình trạng bên ngoài của phương tiện chứa hàng để lập biên bản bàn giao.

Đối với hàng hóa tập kết tại kho, bãi của DN thì DN tự chịu trách nhiệm đưa hàng hóa đến của khẩu xuất để trình cho chi cục hải quan cửa khẩu xuất.

Khi tiếp nhận hàng hóa XK chuyển cửa khẩu miễn kiểm tra thực tế hàng hóa chuyển đến, chi cục hải quan cửa khẩu thực hiện việc đối chiếu số hiệu container/số hiệu phương tiện vận tải với các nội dung trong hồ sơ hải quan, biên bản bàn giao hàng hóa (nếu có) do chi cục hải quan ngoài của khẩu chuyển đến và giám sát hàng hóa cho đến khi xuất hết theo đúng quy định.

Bộ Tài chính cũng yêu cầu nội dung hướng dẫn tại công văn này sẽ được công khai thông báo tại các cục, chi cục hải quan tỉnh, thành phố, các địa điểm làm thủ tục hải quan để DN nắm rõ và cùng thực hiện./.

Hải Anh

Hải Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam