Điển hình thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế 2010-2012

17:45 | 18/07/2013 Print
MIC là 1 trong 29 doanh nghiệp 3 năm liền được khen thưởng của Cục thuế TP Hà Nội, UBND TP Hà Nội, Tổng cục thuế và nằm trong danh sách “Bảng vàng các điển hình thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế 2010-2012”.

Hội nghị tuyên dương 282 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế trên địa bàn Thủ đô do Cục thuế TP. Hà Nội tổ chức vừa diễn ra tại Hà Nội.

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) là 1 trong 29 doanh nghiệp 3 năm liền được khen thưởng của Cục thuế TP. Hà Nội, UBND TP. Hà Nội, Tổng cục thuế và nằm trong danh sách “Bảng vàng các điển hình thực hiện tốt chính sách, pháp luật thuế 2010-2012”.

Năm 2012, MIC thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế, góp phần quan trọng để ngành thuế hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu ngân sách năm 2012. MIC đã nộp thuế cho nhà nước hơn 61 tỷ đồng bao gồm các khoản thuế GTGT, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân…

H.C

H.C

© Thời báo Tài chính Việt Nam