Hà Nội dự kiến chi 500 tỷ đồng đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ

16:41 | 26/07/2021 Print
Hà Nội sẽ bố trí ngân sách dự kiến khoảng 500 tỷ đồng trong giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện tổng kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ theo các đối tượng, phân loại quy định của Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021.

chung cư

Hà Nội sẽ bố trí ngân sách để đánh giá chất lượng chung cư cũ trên địa bàn. Ảnh: Khánh Linh

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về việc khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố được chỉ ra sau hội nghị kiểm điểm năm 2020, theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) và thúc đẩy giai đoạn 2021 - 2025.

Theo kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là kiện toàn, phân công thành viên Ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố; ban hành quy chế hoạt động của ban chỉ đạo. Trên cơ sở "Đề án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn TP. Hà Nội” sau khi hoàn chỉnh, được phê duyệt, UBND thành phố, Ban chỉ đạo cải tạo chung cư cũ trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục chỉ đạo, ban hành các kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ, đồng bộ với Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ. Cùng với đó là việc xây dựng và ban hành kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2021 - 2025 đối với các chung cư cũ đã có kết quả kiểm định để triển khai thực hiện quy trình tổ chức lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, dự án đầu tư.

Thành phố sẽ xây dựng và ban hành kế hoạch và bố trí nguồn vốn ngân sách lập các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tổng mặt bằng, đề án quy gom theo 3 mô hình cấp độ: khu chung cư cũ; nhóm chung cư cũ; tập hợp các chung cư cũ độc lập, đơn lẻ; tổ chức lựa chọn nhà đầu tư: quy định 3 hình thức lựa chọn, gồm các chủ sở hữu thống nhất lựa chọn, đấu thầu lựa chọn, Nhà nước thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách (Điều 113 Luật Nhà ở).

Thành phố cũng sẽ sử dụng quỹ nhà tái định cư có sẵn, đầu tư xây dựng nhà tạm cư, nhà tái định cư mới bằng vốn ngân sách, nhà ở thương mại, sử dụng quỹ nhà ở xã hội kết hợp; rà soát quỹ đất trống trong các khu chung cư cũ có khả năng giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng tạo lập quỹ nhà tạm cư tại chỗ. Đồng thời, thành phố thực hiện các chính sách về ưu đãi đầu tư như: tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chuyển mục đích sừ dụng đất; áp dụng thuế suất, thuế thu nhập doanh nghiệp; lệ phí trước bạ đối với diện tích nhà ở phục vụ tái định cư tại chỗ cho các hộ dân...

Ngoài ra, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến cơ chế chính sách của nhà nước để tạo sự đồng thuận của xã hội, các chủ sở hữu nhà chung cư cũ.../.

Khánh Linh

Khánh Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam