Hải quan Hải Phòng phấn đấu thu ngân sách đạt 56.000 tỷ đồng

11:31 | 14/07/2021 Print
Với kết quả thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2021 đạt 32.975 tỷ đồng, tăng hơn 24% so với cùng kỳ, Cục Hải quan Hải Phòng đang phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao năm 2021 là 56.000 tỷ đồng.

hải phòng

Hoạt động bốc xếp hàng hóa tại cảng Hải Phòng. Ảnh: Hải Anh

Theo Cục Hải quan Hải Phòng, chỉ tính riêng trong tháng 6/2021, kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt 8,63 tỷ USD, tăng 55,9% so với cùng kỳ 2020. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu có thuế đạt 1,778 tỷ USD, tăng 26,5%; kim ngạch nhập khẩu có thuế đạt 4,46 tỷ USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ. Số thu ngân sách của đơn vị đạt 6.071 tỷ đồng.

Tính chung đến hết tháng 6/2021, Cục Hải quan Hải Phòng thu đạt 32.975 tỷ đồng, tăng 24,4% so với cùng kỳ 2020, đạt 58,9% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao và 57% chỉ tiêu phấn đấu do Tổng cục Hải quan giao.

Về mục tiêu 6 tháng cuối năm 2021, Cục Hải quan Hải Phòng cho biết, sẽ bám sát và thực hiện hiệu quả Chỉ thị 215/CT-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021; phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu Bộ Tài chính giao là 56.000 tỷ đồng./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam