Chính phủ ký kết 2 hiệp định vay nước ngoài trị giá khoảng 98,6 triệu USD

17:00 | 06/07/2021 Print
Thông tin từ Bộ Tài chính, trong 6 tháng đầu năm 2021, Chính phủ ký kết 2 hiệp định vay vốn nước ngoài với tổng trị giá khoảng 98,6 triệu USD.

vay vốn nước ngoài

Bộ Tài chính đàm phán với các nhà tài trợ nước ngoài. Ảnh: Đức Minh

Theo đó, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã đàm phán và ký kết với Ngân hàng Thế giới (WB) Hiệp định vay hỗ trợ ngân sách để thực hiện các chính sách về biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh, trị giá 86,48 triệu USD, với điều kiện vay IDA thông thường, thời hạn vay 25 năm, bao gồm 5 năm ân hạn.

Trong tháng 6/2021, Bộ Tài chính thay mặt Chính phủ Việt Nam đã ký kết với Cộng hòa Áo hiệp định vay dự án đầu tư trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long. Tổng giá trị hiệp định là 11,9 triệu Euro (tương đương khoảng 14,2 triệu USD).

Cũng theo thông tin từ Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại (Bộ Tài chính), trong tháng 6/2021 đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 70,36 triệu USD.

Lũy kế 6 tháng đã thực hiện rút vốn vay nước ngoài của Chính phủ khoảng 690 triệu USD (tương đương khoảng 15.941 tỷ đồng), trong đó cấp phát khoảng 451 triệu USD, cho vay lại khoảng 239 triệu USD.

Trả nợ của Chính phủ trong tháng 6/2021 khoảng 40.352 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 35.757 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 4.595 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, tổng trả nợ của Chính phủ khoảng 209.032 tỷ đồng, trong đó trả nợ trong nước khoảng 180.171 tỷ đồng, trả nợ nước ngoài khoảng 28.860 tỷ đồng./.

Đức Minh

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam