Gia hạn thời gian nộp bổ sung C/O

10:03 | 09/06/2021 Print
Tổng cục Hải quan có văn bản chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố gia hạn thời gian yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung bản scan C/O đến hết tháng 9/2021.

hải quan

Hoạt động tập kết hàng hóa tại Chi cục Hải quan Bắc Hà Nội. Ảnh: Hải Anh

Tiếp theo công văn số 713/TCHQ-GSQL (ngày 5/2/2021) về chấn chỉnh việc gửi kèm bản scan Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), Tổng cục Hải quan có hướng dẫn về việc gia hạn thời gian nộp bổ sung C/O của doanh nghiệp để tháo gỡ vướng mắc trong quá trình giải quyết thủ tục hải quan.

Cụ thể, Tổng cục Hải quan gia hạn thời gian yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung bản scan C/O lên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan đến hết tháng 9/2021. Trường hợp đơn vị gặp vướng mắc triển khai, đề nghị đơn vị hải quan báo cáo rõ vướng mắc, đề xuất phương án xử lý cụ thể.

Trước đó tại Công văn số 713/TCHQ-GSQL (ngày 05/02/2021) chấn chỉnh việc gửi kèm văn bản scan Giấy chứng nhận C/O, Tổng cục Hải quan chỉ đạo các chi cục hải quan thực hiện: Rà soát các tờ khai hải quan đã thông quan và được áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt nhưng chưa đính kèm bản scan của C/O để yêu cầu người khai hải quan nộp bổ sung bản scan C/O lên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan.

Đồng thời, chấn chỉnh công chức đã tiếp nhận, xử lý các tờ khai nhập khẩu không đính kèm bản scan C/O để đảm bảo thực hiện việc khai, nộp hồ sơ hải quan đúng quy định./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam