Ủng hộ bằng vắc-xin cũng được quy đổi ra tiền để hạch toán vào quỹ

15:45 | 05/06/2021 Print
Theo Bộ Tài chính, nếu các khoản tài trợ, hỗ trợ, Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 bằng vắc-xin, thì Bộ Y tế tiếp nhận để sử dụng, nhưng Bộ Y tế phải xác định giá trị quy đổi ra tiền đồng, để hạch toán phản ánh vào thu, chi của quỹ.

vắc xin

Cần tới hơn 25 nghìn tỷ đồng để mua vắc-xin cho toàn dân, nên rất cần sự chung tay của cả cộng đồng. Ảnh: TL.

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 41/2021/TT-BTC hướng dẫn về tổ chức, hoạt động, quản lý, sử dụng và kế toán, quyết toán, công khai tài chính Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19. Thông tư có hiệu lực từ ngày ký, ngày 2/6/2021.

Sẽ xác nhận các khoản tài trợ khi tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu

Thông tư quy định, nguồn thu của quỹ gồm: các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho quỹ, gồm: tiền (tiền Đồng Việt Nam, ngoại tệ); vắc-xin và các loại hình vật chất khác; lãi tiền gửi của quỹ tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại; các nguồn thu hợp pháp khác (nếu có).

Các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho quỹ bằng tiền được chuyển vào tài khoản của quỹ tại Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước và ngân hàng thương mại;

Các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho quỹ bằng vắc-xin, Bộ Y tế thực hiện tiếp nhận để quản lý, phân phối và sử dụng theo quy định.

Bộ Y tế có trách nhiệm xác định giá trị quy tiền Đồng Việt Nam của vắc-xin được tài trợ cho quỹ và định kỳ 10 ngày lập báo cáo gửi quỹ, theo Mẫu số 03-BC/QVX tại Phụ lục kèm theo thông tư này, để hạch toán phản ánh vào thu, chi của quỹ.

Việc xác định giá trị quy tiền của vắc-xin căn cứ các hóa đơn, chứng từ do nhà tài trợ cung cấp; trường hợp không có hóa đơn, chứng từ của nhà tài trợ thì xác định theo giá tạm tính để phản ánh kịp thời vào thu của quỹ, Bộ Y tế có trách nhiệm xác định giá chính thức theo quy định của pháp luật và báo cáo Quỹ để điều chỉnh hạch toán (nếu có chênh lệch);

Các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước cho quỹ bằng các loại hình vật chất khác (không bao gồm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế hỗ trợ cho phòng chống dịch), quỹ thực hiện tiếp nhận để quản lý, theo dõi và hạch toán phản ánh vào thu của quỹ khi xuất bán theo quy định.

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu xác nhận về khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện cho quỹ, ban quản lý quỹ có trách nhiệm xác nhận đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng tiền, các hình thức vật chất khác. Bộ Y tế có trách nhiệm xác nhận đối với các khoản tài trợ, hỗ trợ, đóng góp tự nguyện bằng vắc-xin.

Gửi tiền nhàn rỗi để phát triển quỹ nhưng phải đảm bảo an toàn

Định kỳ trước ngày 25 tháng cuối quý, căn cứ báo cáo của Bộ Y tế về kế hoạch chi của quý kế tiếp, ban quản lý xây dựng phương án gửi tiền có kỳ hạn tại ngân hàng thương mại để triển khai thực hiện. Trường hợp Bộ Y tế chưa báo cáo về kế hoạch chi, quỹ tạm dừng việc gửi mới tiền gửi có kỳ hạn để đảm bảo an toàn thanh khoản.

Nguyên tắc gửi tiền có kỳ hạn của quỹ như sau: Quỹ gửi tiền tại các ngân hàng thương mại mà Kho bạc Nhà nước lựa chọn để gửi có kỳ hạn các khoản ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi. Kỳ hạn gửi tiền bao gồm: 1 tháng, 2 tháng và 3 tháng. Căn cứ kế hoạch chi từ quỹ của Bộ Y tế, khả năng nguồn vốn nhàn rỗi của quỹ và tình hình thị trường, ban quản lý chủ động điều chỉnh khối lượng gửi theo các kỳ hạn cho phù hợp;

Các khoản tiền gửi có kỳ hạn của quỹ tại ngân hàng thương mại được duy trì đến khi đáo hạn, trừ trường hợp cần thiết phải thu hồi trước hạn để thực hiện nhiệm vụ chi của quỹ theo quy định.

Căn cứ danh sách các ngân hàng thương mại đủ điều kiện tham gia nhận tiền gửi có kỳ hạn, quỹ thực hiện ký kết hợp đồng khung về việc gửi tiền có kỳ hạn của quỹ với các ngân hàng thương mại. Trong hợp đồng khung phải nêu rõ phương thức chuyển tiền, thanh toán gốc, lãi và thỏa thuận rút trước hạn.

Thông tư cũng quy định rõ về phương pháp xác định lãi suất và khối lượng gửi tiền có kỳ hạn của quỹ.

Cụ thể: Lãi suất gửi áp dụng cho mỗi ngân hàng thương mại là mức lãi suất chào của ngân hàng thương mại đó, được xét chọn theo thứ tự từ cao xuống thấp của lãi suất chào thỏa mãn điều kiện: không thấp hơn lãi suất gửi tiền có kỳ hạn ngân quỹ nhà nước tối thiểu được Bộ Tài chính quy định; khối lượng tiền gửi tính lũy kế đến các mức lãi suất được lựa chọn không vượt quá khối lượng tiền gửi quỹ thông báo;

Khối lượng tiền gửi tại mỗi ngân hàng thương mại tương đương với khối lượng nhận tiền gửi đăng ký tại mức lãi suất được Quỹ lựa chọn.

Quỹ phải mở sổ để ghi chép, hệ thống và lưu trữ toàn bộ các nghiệp vụ thu, chi của quỹ. Trường hợp quỹ tiếp nhận tài trợ bằng các loại hình vật chất khác, phải mở sổ để theo dõi chi tiết cho đến khi xuất bán, nộp tiền vào thu của quỹ.

Việc mở sổ kế toán, lập, sửa chữa, lưu trữ và bảo quản sổ kế toán thực hiện theo quy định của Luật Kế toán và các văn bản có liên quan.

Theo số liệu cập nhật của Ban quản lý Quỹ vắc xin phòng, chống Covid-19, lũy kế đến 16h00 ngày 4/6/2021, quỹ đã tiếp nhận tiền ủng hộ, đóng góp từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước là hơn 264 tỷ đồng; 8.720 USD và 2.731 EUR.

Trả lời phỏng vấn TBTCVN, các chuyên gia kinh tế, đại diện một số tổ chức nước ngoài đã đề cao sáng kiến thành lập quỹ và cho rằng, việc thành lập quỹ này là hết sức cần thiết. Có ý kiến cho rằng, đây là cách làm sáng tạo, phù hợp và rất riêng có của Việt Nam trước những vấn đề của đất nước.

Bạn bè quốc tế đánh giá rất cao đề xuất của Việt Nam. Từ việc hình thành quỹ, chúng ta có thể huy động được nguồn lực từ cả khu vực công (từ nguồn ngân sách) và khu vực tư (các tổ chức, cá nhân), với có cơ chế tài chính chi tiêu rõ ràng để xử lý những vấn đề của đại dịch.

Dự kiến, vào tối nay sẽ diễn ra sự kiện ra mắt Quỹ vắc-xin phòng, chống Covid-19 tại Hà Nội. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ngành, các đoàn thể chính trị xã hội, đại diện người dân và cộng đồng doanh nghiệp sẽ tham dự sự kiện quan trọng và có ý nghĩa đặc biệt này.

Về phía Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc sẽ trực tiếp tham dự sự kiện và giới thiệu về quỹ, theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam