Trên 61.611 tỷ đồng vốn đầu tư chưa được phân bổ

15:18 | 10/05/2021 Print
Báo cáo từ Bộ Tài chính cho biết, hiện còn 27 bộ và 40 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 được giao. Đáng chú ý, có địa phương, tỷ lệ vốn chưa phân bổ chiếm trên 63% kế hoạch vốn.

Media

Media

© Thời báo Tài chính Việt Nam