Quảng Bình: Trên 28% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 đã được giải ngân

17:23 | 12/04/2021 Print
Trong quý I/2021, tổng số vốn đầu tư công thuộc nguồn vốn ngân sách địa phương của Quảng Bình được phân bổ gần 908 tỷ đồng. Hết ngày 31/3 vừa qua, Kho bạc Nhà nước Quảng Bình đã giải ngân được 295,7 tỷ đồng, đạt 28,6% kế hoạch giao.

Giải ngân

Trong quý I/2021, vốn đầu tư thuộc ngân sách địa phương của Quảng Bình giải ngân đạt 28,6% kế hoạch. Ảnh minh họa: H.T

Ông Phạm Hồng Tam, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Quảng Bình cho biết, để góp phần đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn, KBNN Quảng Bình đã chủ động đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án gửi hồ sơ thanh toán đến KBNN để làm cơ sở thanh toán đúng thời gian quy định, tránh để hồ sơ dồn vào những thời điểm cuối năm.

Tuy nhiên, theo Giám đốc KBNN Quảng Bình, chính nhờ sự gắt gao, vào cuộc của lãnh đạo địa phương đã giúp cho công tác giải ngân trên địa bàn được đẩy nhanh. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Bình thường xuyên ra các văn bản yêu cầu đẩy mạnh thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Với nguồn vốn đầu tư công kế hoạch năm 2021, ngay khi thực hiện xong việc phân bổ vốn, UBND tỉnh Quảng Bình đã yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch vốn cho từng dự án theo đúng quy định. Đồng thời, UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể ngay từ đầu năm 2021 về đầu tư công để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, đấu thầu… Thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc không để xảy ra tình trạng chậm giao kế hoạch vốn, tồn đọng vốn, tồn đọng hồ sơ giải quyết các thủ tục dự án đầu tư; đẩy nhanh công tác nghiệm thu, quyết toán, không để dồn vào cuối năm. Chủ động rà soát tiến độ giải ngân của từng dự án để kịp thời có phương án xử lý cụ thể, kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn, bảo đảm hiệu quả vốn đầu tư.

Đặc biệt, UBND tỉnh Quảng Bình đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố phải xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021 của các cấp ủy đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở địa phương, là nhiệm vụ trực tiếp của người đứng đầu các sở, ngành và địa phương; xem xét kết quả giải ngân vốn đầu tư công là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu và tập thể, cá nhân liên quan.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng giao Sở kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ được giao kiểm tra, đôn đốc tình hình thực hiện và giải ngân vốn đàu tư công năm 2021 để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh, các địa phương và các chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2021./.

Vân Hà

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam