Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Nâng cao hiệu quả hoạt động thông qua các công cụ số hóa

19:14 | 09/04/2021 Print
(TBTCVN) - Thời gian tới Tổng cục Dự trữ Nhà nước sẽ xây dựng hệ thống công nghệ thông tin hợp nhất từ trung ương đến địa phương theo khung Kiến trúc chính phủ điện tử và định hướng chuyển đổi số của ngành Tài chính. Đồng thời, hoàn thiện hạ tầng công nghệ; đảm bảo an toàn an ninh thông tin…

dt

Cán bộ Cục Dự trữ nhà nước khu vực Đà Nẵng sử dụng công nghệ thông tin vào quản lý hàng hóa dự trữ quốc gia.

Phóng viên TBTCVN trao đổi với ông Nguyễn Trần Duy – Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin – Tổng cục Dự trữ Nhà nước về nội dung này.

PV: Trong thời gian qua, Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) như thế nào vào quản lý hàng hóa, kho hàng DTNN, thưa ông?

Ông Nguyễn Trần Duy: Trong nhiều năm gần đây, Tổng cục DTNN luôn duy trì hiệu quả các hệ thống ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, đơn vị đã triển khai nâng cấp và vận hành ổn định các hệ thống ứng dụng. Đơn cử như phần mềm quản lý vật tư hàng hóa và kho tàng DTNN được xây dựng và triển khai trong toàn hệ thống của Tổng cục DTNN, tạo rất nhiều thuận lợi cho công tác chỉ đạo và quản lý của đơn vị trong việc xuất, nhập hàng hóa dự trữ quốc gia (DTQG), quản lý thông tin về kho tàng trong toàn tổng cục.

duy
Ông Nguyễn Trần Duy

Nhằm đáp ứng đầy đủ các mảng nghiệp vụ, đồng thời để quản lý được các mặt hàng, kho tàng do Tổng cục DTNN trực tiếp quản lý, cũng như quản lý các thông tin hàng DTQG do các bộ, ngành quản lý, ngày 31/10/2019, Tổng cục trưởng Tổng cục DTNN đã ban hành Quyết định 681/QĐ-TCDT phê duyệt dự án Xây dựng hệ thống quản lý nghiệp vụ DTQG. Đây được xem là ứng dụng cốt lõi của ngành DTNN, là nguồn dữ liệu cơ bản đầy đủ để cung cấp cho kho cơ sở dữ liệu phục vụ hệ thống thông tin báo cáo DTNN.

PV: Ông có thể cho biết Tổng cục DTNN đã triển khai các giải pháp bảo mật phòng chống nguy cơ an ninh thông tin như thế nào, hiệu quả ra sao?

Ông Nguyễn Trần Duy: Xác định được tầm quan trọng của công tác đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động của hệ thống DTNN nói riêng và công tác bảo vệ bí mật nhà nước nói chung, Tổng cục DTNN đã tập trung đầu tư, triển khai các giải pháp về kiểm soát an ninh mạng, an ninh vật lý, kiểm soát truy cập Internet và bản quyền phần mềm antivirus cho máy chủ, máy trạm.

Các giải pháp được triển khai đều được dựa trên công nghệ tiên tiến theo khuyến nghị của các hãng lớn trên thế giới và phù hợp với đặc thù hệ thống mạng tại Tổng cục DTNN, tạo thành một khối kiến trúc tổng thể bảo vệ an toàn cho hệ thống ứng dụng, dữ liệu và thông tin người dùng cuối góp phần đảm bảo an toàn thông tin cho toàn hệ thống.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo an ninh thông tin và an toàn dữ liệu cho các đơn vị cấp Tổng cục và các Cục DTNN khu vực đã phát huy được hiệu quả, phát hiện và ngăn chặn kịp thời các tấn công kiểu truyền thống.

Hiện nay, việc trang bị hạ tầng kỹ thuật tại các đơn vị mới dừng ở mức đảm bảo an toàn ở mức vật lý và đáp ứng yêu cầu tối thiểu về công tác đảm bảo an toàn thông tin, còn tiềm ẩn nhiều rủi ro, các mối đe dọa từ các cuộc tấn công có chủ đích từ bên ngoài.

PV: Trong giai đoạn tới, Tổng cục DTNN đề ra mục tiêu như thế nào về ứng dụng CNTT, đáp ứng Kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số thưa ông?

Ông Nguyễn Trần Duy: Để hướng tới Tài chính số dựa trên dữ liệu lớn và dữ liệu mở với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm và tạo nền tảng cho ngành Tài chính tiếp cận, nắm vai trò chủ động, kiến tạo và đi đầu trong việc chuyển đổi sang nền Tài chính số hiện đại tại Việt Nam, đáp ứng Kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số ban hành tại Quyết định số 2366/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Tổng cục DTNN đã có định hướng và lộ trình cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động toàn ngành thông qua các công cụ số hóa.

Tổng cục DTNN đã xây dựng kế hoạch 5 năm ứng dụng CNTT giai đoạn 2021 - 2025 và hàng năm phù hợp với Kiến trúc tổng thể hướng tới Bộ Tài chính số; xây dựng Chiến lược DTQG đến năm 2030, định hướng đến 2040; tiếp tục hoàn thiện, bổ sung hệ thống văn bản nội ngành hướng dẫn về ứng dụng CNTT, xây dựng Chính phủ điện tử để triển khai đồng bộ, hiệu quả trong toàn hệ thống.

Ngành DTNN sẽ tập trung xây dựng và hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định về ứng dụng CNTT trên cơ sở các chính sách, cơ chế về CNTT chung của Nhà nước và của Bộ Tài chính.

Đẩy mạnh việc xây dựng, triển khai các ứng dụng, hệ thống thông tin chuyên ngành như: tổ chức triển khai thực hiện Hệ thống quản lý văn bản điều hành từ trung ương tới địa phương; thực hiện nâng cấp Cổng thông tin điện tử trong năm 2021 để hiện thực hóa nhiệm vụ “Thiết lập môi trường làm việc điện tử và xây dựng Cổng giao tiếp ngành Tài chính”; xây dựng Cơ sở dữ liệu chuyên ngành quản lý DTNN.

Phát triển hạ tầng kết nối, xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu lớn, bao gồm việc xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật số để áp dụng các công nghệ của cách mạng công nghiệp 4.0 ở quy mô và phạm vi rộng, kết nối internet tốc độ cao; xây dựng, chia sẻ các cơ sở dữ liệu. Triển khai thực hiện dự án xây dựng trung tâm dữ liệu theo định hướng áp dụng công nghệ 4.0 phục vụ triển khai các ứng dụng và phần mềm ứng dụng tập trung.

Cùng với đó, tăng cường công tác cải tiến quy trình làm việc, quy trình phối hợp, chuẩn hóa nghiệp vụ trong công tác ứng dụng CNTT theo các lộ trình rõ ràng cùng với việc quy hoạch lại toàn bộ hệ thống. Đồng thời, phát triển nguồn nhân lực đội ngũ cán bộ tin học, công chức DTNN có cơ cấu phù hợp, đủ về số lượng và giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.

PV: Xin cảm ơn ông!

Chi tiết kế hoạch triển khai ứng dụng Công nghệ 4.0


Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã ban hành Quyết định số 618/QĐ-TCDT ban hành Kế hoạch hành động chi tiết của Tổng cục DTNN thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/BCSĐ của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính. Quyết định số 618 xác định rõ các nhiệm vụ cụ thể phải thực hiện từ nay đến năm 2025, sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của các đơn vị từ đơn vị chủ trì đến đơn vị phối hợp trong vệc triển khai ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (công nghệ 4.0) vào hoạt động của ngành DTNN.

Đức Minh (thực hiện)

Đức Minh (thực hiện)

© Thời báo Tài chính Việt Nam