Gỡ vướng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Bắc - Nam

10:30 | 09/04/2021 Print
(TBTCVN) - Bộ Giao thông vận tải (GTVT) hiện đang tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 gồm: Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn và cầu Mỹ Thuận 2.

gt

Thi công hầm Tam Điệp dự án Cao tốc Bắc Nam.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT tích cực làm việc với các địa phương tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, nguồn vật liệu để đảm bảo hoàn thành toàn bộ dự án trọng điểm quốc gia này theo kế hoạch đề ra….

Đẩy nhanh tiến độ thi công 3 dự án

Theo Bộ GTVT, 3 dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 được khởi công xây dựng đầu tiên, gồm: Cao Bồ - Mai Sơn, Cam Lộ - La Sơn và cầu Mỹ Thuận 2 đang được các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công để đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch đề ra của Bộ GTVT.

Đối với dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Cao Bồ - Mai Sơn (Sở GTVT Ninh Bình - chủ đầu tư), mặt bằng của dự án đã cơ bản hoàn thành. Đến nay, sản lượng toàn dự án đạt hơn 60%, tiến độ đạt yêu cầu hoàn thành năm 2021.

Về dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam đoạn Cam Lộ - La Sơn (Ban QLDA đường Hồ Chí Minh - đại diện chủ đầu tư), chính quyền địa phương đã bàn giao 97,7/98,3km (đạt 99,4%). Dự án có 11 gói thầu xây lắp, sản lượng đạt gần 40%. Hiện nay, do ảnh hưởng của bão lũ năm 2020, khó khăn về nguồn vật liệu đất đắp nên cần có giải pháp đặc biệt để dự án hoàn thành theo kế hoạch trong năm 2021. Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã lập kế hoạch triển khai thi công các khối lượng còn lại, nhà thầu phải có giải pháp để bù lại các khối lượng bị chậm, tăng thêm các mũi thi công, làm tăng ca...

Đối với dự án Cầu Mỹ Thuận 2, cũng theo GTVT, tiến độ thi công các gói thầu của dự án hiện tại rất khả quan, các kỹ sư và công nhân đang đẩy nhanh xây dựng công trình. Hiện tại, dự án đã triển khai 4 gói thầu xây lắp, còn 1 gói thầu (CW3B - trụ tháp, dầm dây văng) đang thực hiện thủ tục lựa chọn nhà thầu.

Trong 4 gói thầu đang triển khai thi công có 3 gói thầu đạt tiến độ, gồm: XL.01 đạt hơn 43%, XL.02 đạt hơn 20%, XL.04 đạt gần 30%. Riêng gói thầu XL.3A được xem là đường găng tiến độ của dự án, Ban Quản lý dự án 7 đã chỉ đạo quyết liệt nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo huy động đầy đủ máy móc, thiết bị, nhân công, vật tư, vật liệu, duy trì dây chuyền thi công đúng như phương án do nhà thầu đã lập để hoàn thành khoan cọc theo tiến độ đã cam kết ngày 31/12/2021 và hoàn thành trong năm 2023

Tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, vật liệu

Cũng theo Bộ GTVT, đoạn Mai Sơn - QL45 đến nay vẫn còn nhiều vị trí vướng mắc về mặt bằng, địa phương chưa bàn giao cho nhà thầu thi công, dù trước đó lãnh đạo hai tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa đã cam kết với Bộ GTVT sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng của dự án trước 31/3/2021.

Cụ thể, đến thời điểm này, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình (dài 14,35km), chính quyền địa phương đã giải phóng mặt bằng (GPMB), bàn giao cho dự án được 12,59km (đạt 87,74%), còn lại 1,76km đang vướng mắc chưa bàn giao.

Trong đó, 750m đất ở Tân Bình (Km279+250 - Km280+000) còn 6 hộ chưa nhận tiền đền bù, 103 hộ đã nhận tiền đền bù nhưng chưa di dời bàn giao mặt bằng do chưa nhận được đất tái định cư; 400m đất ở Yên Sơn (Km280+200 - Km280+600) còn 15 hộ đã nhận tiền đền bù nhưng chưa di dời bàn giao mặt bằng do chưa nhận được đất tái định cư.

Đối với đoạn tuyến qua địa phận tỉnh Thanh Hóa (dài 48,96km), chính quyền địa phương đã GPMB, bàn giao cho dự án được 48,93km (đạt 99,82%), tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số vướng mắc. Cụ thể, tại gói thầu số 10-XL và gói thầu số 11-XL, phần GPMB bổ sung với diện tích 1,48ha thuộc xã Hà Long (huyện Hà Trung) chưa được bàn giao.

Cũng theo Bộ GTVT, cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 là dự án quan trọng quốc gia. Theo Nghị quyết 52/2017 của Quốc hội, dự án phải xây dựng cơ bản hoàn thành vào năm 2022. Để đảm bảo xây dựng công trình hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu phải thi công đắp nền đường cơ bản hoàn thành trước mùa khô 2021. Bộ GTVT đang quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu thi công tranh thủ mùa khô tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.

Tuy nhiên, theo báo cáo của các Ban QLDA và các nhà thầu thi công, nguồn cung ứng vật liệu của địa phương chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ thi công, đặc biệt là vật liệu đắt đắp nền đường do một số mỏ vật liệu cung cấp cho dự án đang khai thác chỉ được cấp phép khai thác với khối lượng thấp, một số mỏ vật liệu chưa được địa phương cấp phép khai thác và còn vướng mặt bằng một số vị trí, làm ảnh hưởng tiến độ thi công công trình.

Để đẩy nhanh thi công đảm bảo hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch, được biết Bộ GTVT đã đề nghị các tỉnh có dự án đi qua chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương ưu tiên tạo mọi điều kiện thuận lợi đẩy nhanh thủ tục, đảm bảo cung cấp vật liệu xây dựng cho dự án đáp ứng yêu cầu tiến độ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 04 ngày 21/3/2019.

Đồng thời, Bộ GTVT cũng đề nghị các địa phương chỉ đạo các cơ quan của địa phương khẩn trương thực hiện giải phóng mặt bằng phạm vi còn lại và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

Dự án phải xây dựng cơ bản hoàn thành vào năm 2022


Theo Bộ Giao thông vận tải, cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 là dự án quan trọng quốc gia. Theo Nghị quyết 52/2017 của Quốc hội, dự án phải xây dựng cơ bản hoàn thành vào năm 2022. Để đảm bảo xây dựng công trình hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu phải thi công đắp nền đường cơ bản hoàn thành trước mùa khô 2021. Bộ Giao thông vận tải đang quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu thi công tranh thủ mùa khô tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công.

Văn Nam

Văn Nam

© Thời báo Tài chính Việt Nam