Thu ngân sách đạt hơn 286 nghìn tỷ đồng qua 2 tháng đầu năm

11:19 | 08/03/2021 Print
Theo Bộ Tài chính, mặc dù nhiều địa phương chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động đến hoạt động thu, chi ngân sách, nhưng trong 2 tháng đầu năm vẫn duy trì tiến độ thu khá, đạt 286,7 nghìn tỷ đồng, trong đó có nhiều khoản thu nội địa đảm bảo tiến độ dự toán.

Media

Media

© Thời báo Tài chính Việt Nam