Ban hành kế hoạch triển khai Đề án cải cách kiểm tra chuyên ngành

17:04 | 01/03/2021 Print
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 169 về kế hoạch triển khai Đề án Cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu giai đoạn 2021 - 2023.

Kế hoạch này đã bao quát và chi tiết được các mục tiêu, yêu cầu nêu tại Quyết định 38 của Thủ tướng Chính phủ.

Media

Media

© Thời báo Tài chính Việt Nam