Hậu Giang giải ngân vốn đầu tư năm 2020 đạt gần 89% kế hoạch

20:05 | 10/02/2021 Print
Kho bạc Nhà nước Hậu Giang vừa có báo cáo nhanh về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công niên độ năm 2020. Theo đó, đã có trên 2.603 tỷ đồng đã được giải ngân, đạt 88,8% kế hoạch (trên 2.928 tỷ đồng).

Giải ngân vốn đầu tư tại KBNN Hậu Giang

Vốn đầu tư công thuộc kế hoạch vốn năm 2020 đã giải ngân qua KBNN Hậu Giang đạt 88,8% kế hoạch. Ảnh minh họa: H.T

Bên cạnh đó, báo cáo từ Kho bạc Nhà nước (KBNN) Hậu Giang cũng cho biết, với nguồn vốn đầu tư công được phép kéo dài từ năm trước sang, đơn vị đã giải ngân được trên 670 tỷ đồng, đạt 93,9% kế hoạch.

Để giải ngân tốt nguồn vốn đầu tư công thuộc kế hoạch năm 2021 ngay từ những tháng đầu năm, KBNN Hậu Giang sẽ vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác đôn đốc các chủ đầu tư, ban quản lý dự án hoàn thành thủ tục, hồ sơ thanh toán vốn ngay khi có khối lượng hoàn thành gửi đến Kho bạc để làm thủ tục thanh toán vốn.

Ngoài ra, KBNN Hậu Giang cũng đề nghị các chủ đầu tư cần phân loại dự án theo từng nhóm để đề ra giải pháp phù hợp, chủ động giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán đối với dự án đã hoàn thành.

Đối với dự án có khả năng hoàn thành trong năm kế hoạch thì tập trung hoàn thiện các hạng mục công trình, hoàn tất công tác nghiệm thu, không để dồn thanh toán vào cuối năm, không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

Đối với dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm kế hoạch, các chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ thi công, tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, nghiệm thu khối lượng hoàn thành để đủ điều kiện thanh toán cho nhà thầu.

Còn đối với dự án khởi công xây mới, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án cần khẩn trương lập hồ sơ thiết kế và dự toán theo đúng quy định. Đồng thời, chủ đầu tư phê duyệt và lựa chọn nhà thầu để sớm thực hiện dự án, tuân thủ nghiêm quy định của Luật Đấu thầu, đảm bảo công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu đúng quy định.

Đồng thời, các chủ đầu tư cần chủ động phối hợp chặt chẽ với KBNN, các sở, ngành chức năng nhằm nắm bắt kịp thời những vướng mắc, khó khăn để nhanh chóng xin ý kiến chỉ đạo, tháo gỡ giúp cho công tác giải ngân vốn đầu tư được thuận lợi./.

Vân Hà

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam