Tháng đầu năm 2021: Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng hơn 48%

14:48 | 09/02/2021 Print
Mặc dù dịch Covid-19 vẫn diễn ra phức tạp trên thế giới, nhưng ngay trong tháng đầu năm 2021, cơ quan hải quan đã ghi nhận tăng trưởng kim ngạch xuất nhập khẩu mạnh mẽ, tăng hơn 48% so với cùng kỳ năm 2020.

tchq

Biểu đồ: Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn trong nửa cuối tháng 1/2021 so với nửa đầu tháng 1/2021. Nguồn: TCHQ

Tổng cục Hải quan công bố số liệu thống kê mới nhất cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu (XNK) hàng hóa của Việt Nam trong nửa cuối tháng 1/2021 (từ ngày 16 đến ngày 31/1) đạt 28,77 tỷ USD, tăng 10,4% (tăng 2,71 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 1/2021.

Kết quả đạt được trong nửa cuối tháng 1 đã đưa tổng trị giá XNK của cả nước trong tháng 1/2021 đạt 55 tỷ USD, tăng 48,2% (tăng 17,88 tỷ USD) so với tháng 1/2020.

Trong đó, tổng trị giá XNK của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 39,16 tỷ USD, tăng 60,1% (tăng 14,69 tỷ USD); trị giá XNK của khối doanh nghiệp trong nước là 15,85 tỷ USD, tăng 25,2% (tăng 3,19 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Thặng dư thương mại hàng hóa của của Việt Nam trong tháng đầu tiên của năm 2021 lên 2,09 tỷ USD./.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam