Bộ Tài chính đề xuất tiếp tục gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất

14:40 | 08/02/2021 Print
Năm 2021 vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức, do vậy, để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã có tờ trình trình Chính phủ phê duyệt chủ trương xây dựng nghị định gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

Media

Media

© Thời báo Tài chính Việt Nam