Kế hoạch hành động của ngành Hải quan thực hiện nhiệm vụ tại Nghị quyết 01/NQ-CP

18:25 | 02/02/2021 Print
Tổng cục Hải quan đã ban hành Quyết định 185/QĐ-TCHQ về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP, Nghị quyết 01-NQ/BCSĐ và Quyết định 01/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách.

hải quan

Cán bộ hải quan hỗ trợ doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục nhập khẩu. Ảnh: Hải Anh

Để cụ thể hóa Nghị quyết 01/NQ-CP, Tổng cục Hải quan đã phân công cụ thể cho các đơn vị triển khai 21 nhiệm vụ do Bộ Tài chính chủ trì và 5 nhiệm vụ do Bộ Tài chính phối hợp.

Trong đó, một số nhiệm vụ quan trọng như: Tỷ lệ động viên vào ngân sách nhà nước 15,5%; tỷ lệ nợ đọng thuế dưới 5%; tăng thu so với dự toán ngân sách nhà nước 3%; tốc độ tăng tổng kim ngạch xuất khẩu từ 4 đến 5%.

Bên cạnh đó tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19 vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan trước dịch bệnh; tiếp tục củng cố trạng thái bình thường mới; triển khai Quyết định 1616/QĐ-TCHQ (ngày 19/6/2020) của Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch hành động đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa trong và sau dịch bệnh Covid-19.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị 215/CT-TCHQ (ngày 15/1/2021) của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan về việc thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tạo thuận lợi thương mại, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, chống thất thu trong triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021.

Đồng thời, tăng cường giải pháp đồng bộ, kịp thời để đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, gian lận xuất xứ để không ảnh hưởng đến thương mại quốc gia, bảo vệ phù hợp sản xuất và tiêu dùng trong nước; tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại và vi phạm sở hữu trí tuệ…/.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam