Công bố danh mục báo cáo định kỳ lĩnh vực tài chính ngân hàng

11:12 | 07/01/2021 Print
Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2178/QĐ-BTC công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Công bố kèm theo quyết định này 29 chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính ngân hàng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Trong đó gồm: 11 chế độ báo cáo mới; 18 chế độ báo cáo được sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, danh mục báo cáo mới, gồm: Báo cáo về việc tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp của các tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp; báo cáo định kỳ về tình hình phát hành, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp; báo cáo về sự tham gia thị trường của nhà tạo lập thị trường trái phiếu chính phủ; báo cáo về việc đáp ứng điều kiện kinh doanh dịch vụ mua bán nợ, tình hình kinh doanh và chấp hành quy định pháp luật theo quy định của ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương…

Tại quyết định này cũng đã quy định rất rõ chi tiết nội dung báo cáo định kỳ, cơ quan nhận báo cáo, tần suất thực hiện báo cáo…

Cục Tin học và Thống kê tài chính công khai danh mục chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính./.

Minh Anh

Minh Anh

© Thời báo Tài chính Việt Nam