Ngành Hải quan: Thi đua hoàn thành nhiệm vụ Chính phủ, Bộ Tài chính giao năm 2021

11:11 | 01/01/2021 Print
Nhằm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính giao và hướng tới chào mừng các sự kiện chính trị, Tổng cục Hải quan phát động thi đua ngay từ những ngày đầu năm 2021.

hải quan

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Cẩn phát biểu tại Hội nghị tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Hải quan. Ảnh: Văn Tá

Phấn đấu thu vượt 5% so với dự toán Quốc hội giao

Theo Tổng cục Hải quan với chủ đề: “Đoàn kết - Kỷ cương - Sáng tạo - Hiệu quả”, mục tiêu tổng quát của phong trào thi đua năm 2021 của ngành là khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới, đột phá mới, tiếp tục đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ hơn nữa từ nhận thức và hành động, đẩy mạnh cải cách đơn giản hóa thủ tục hải quan, đáp ứng nhu cầu phát triển, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và hội nhập quốc tế; phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 hướng tới chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu tổng quát nêu trên, Tổng cục Hải quan cũng hướng đến các mục tiêu cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành, đáp ứng chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính.

Cụ thể, ngành sẽ thi đua đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về hải quan theo hướng hiện đại, hội nhập, hiệp quả, đáp ứng yêu cầu đổi mới sáng tạo và phát triển của Hải quan Việt Nam.

Trong nhóm các mục tiêu cụ thể, Tổng cục Hải quan đề cao việc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách năm 2021 do Quốc hội, Quốc hội giao dự toán thu theo Nghị quyết số 128/2020/QH14 là 315.000 tỷ đồng.

Đặc biệt là ngành Hải quan cũng đặt mục tiêu, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức tối thiểu 5% dự toán thu ngân sách do Quốc hội giao theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính.

Đồng thời, năm 2021, ngành Hải quan cũng quyết liệt xử lý, cưỡng chế, thu hồi nợ đọng thuế theo quy định của pháp luật, công khai kịp thời các doanh nghiệp nợ thuế, giảm nợ đọng thuế, không để phát sinh nợ mới, không để nợ tại thời điểm 31/12/2021 cao hơn thời điểm 31/12/2020.

Đẩy mạnh ứng dụng CNTT, cải cách hiện đại hóa

Trong các mục tiêu cụ thể thi đua của năm 2021, Tổng cục Hải quan cũng chú trọng việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT), phát triển mạnh nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế.

Để thực hiện nhiệm vụ nêu trên, trong năm 2021, ngành Hải quan định hướng xây dựng mô hình tổ chức hải quan thông minh gắn với triển khai Đề án tái thiết kế Hệ thống công nghệ thông tin tổng thể của ngành và khung Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2030 trên cơ sở quản lý tập trung, ứng dụng CNTT và trí tuệ nhân tạo, đáp ứng yêu cầu quản lý, phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Xây dựng hệ thống CNTT ngành Hải quan tiên tiến, hiện đại, hướng tới hải quan số với mức độ tự động hóa cao, tích hợp vào một hệ thống duy nhất, ứng dụng mạnh mẽ thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 (AI, IoT, Blockchain, Big Data..).

Bên cạnh đó, trong năm 2021, ngành Hải quan tiếp tục cải cách, đơn giản hóa thủ tục hải quan, áp dụng các chuẩn mực quốc tế, quy trình quản lý hải quan hiện đại nhằm tạo thuận lợi tối đa cho cộng đồng doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo giám sát, quản lý chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật.

Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do dịch bệnh, góp phần thực hiện thành công “mục tiêu kép” của Chính phủ. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều chủng mới.

Để triển khai có hiệu quả phong trào thi đua năm 2021, Tổng cục Hải quan kêu gọi toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong ngành Hải quan gương mẫu, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, vượt khó khăn, thử thách, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2021…/.

Năm 2021, ngành Hải quan cũng tăng cường công tác kiểm soát hải quan, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả theo chỉ đạo của Ban 389 Quốc gia, không để xảy ra tổ chức, ổ, nhóm buôn lậu trong phạm vi, địa bàn hải quan quản lý. Tăng cường công tác quản lý rủi ro, kiểm tra sau thông quan; công tác thanh tra, kiểm tra góp phần tăng thu ngân sách; công tác kiểm tra, xác định xuất xứ, chống gian lận, giả mạo xuất xứ, ghi nhãn hàng hóa, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, chuyển tải bất hợp pháp.

Ngọc Linh

Ngọc Linh

© Thời báo Tài chính Việt Nam