Hướng dẫn sử dụng các dịch vụ thư điện tử trong cơ quan Bộ Tài chính

12:28 | 13/08/2019 Print
Đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý công việc, tăng tính tương tác trực tiếp, Bộ Tài chính đã tiến hành nâng cấp hệ thống thư điện tử và trao đổi nội bộ trong cơ quan Bộ Tài chính có tích hợp những ứng dụng mới.

bộ tài chính đào tạo sử dụng thư điện tử mới

Đại diện Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật - Cục TH&TKTC, Bộ Tài chính hướng dẫn sử dụng Outlook 2010 và Skype for Bussiness 2016. Ảnh: Đức Minh

Ngày 13/8, nhằm tăng khả năng sử dụng, khai thác có hiệu quả Cổng thông tin điện tử nội bộ của Bộ Tài chính, Cục Tin học và Thống kê tài chính (TH&TKTC) - Bộ Tài chính đã tổ chức đào tạo, hướng dẫn sử dụng hệ thống các dịch vụ thư điện tử, trao đổi (chat) thông tin nội bộ cho toàn thể cán bộ của đơn vị.

Theo ông Nguyễn Xuân Cường - Trưởng phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật, Cục TH &TKTC, sau khi ra đời từ năm 2001, Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính đã tạo lập kênh cung cấp và trao đổi thông tin, dịch vụ công của ngành; hỗ trợ tích cực cho việc thực hiện cải cách hành chính, cung cấp và trao đổi thông tin giữa các đơn vị trong ngành.

Cũng theo ông Cường, nhằm đáp ứng nhiệm vụ, quy mô và yêu cầu phát triển của ngành Tài chính trong giai đoạn mới, đồng thời đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian xử lý công việc, tăng tính tương tác trực tiếp giữa các cán bộ, công chức, viên chức, từ năm 2015 đến năm 2018, Bộ Tài chính tiếp tục thực hiện nâng cấp Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính và tích hợp dịch vụ công điện tử, đồng thời nâng cấp hệ thống thư điện tử và trao đổi thông tin nội bộ có tích hợp với các sản phẩm, ứng dụng mới, tiện ích hơn, đồng bộ hơn và tiết kiệm thời gian.

Theo chương trình đào tạo, cán bộ của Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật đã tập trung giới thiệu, hướng dẫn truy cập hệ thống cổng thông tin điện tử nội bộ Bộ Tài chính mới; khai thác thông tin vùng thư điện tử (email), khai thác thông tin vùng lịch cá nhân, khai thác thông tin công việc được giao trên hệ thống cổng thông tin điện tử nội bộ; khai thác thông tin công việc người dùng đã được giao trên hệ thống eDocTC.

Các học viên cũng được hướng dẫn sử dụng trang thư điện tử (outlook 2010); sử dụng và cài đặt phần mềm Skype for Business 2016 trên điện thoại khi thực hiện cuộc gọi video, cuộc gọi thoại, họp trực tuyến.

Cũng tại buổi đào tạo, các học viên nắm bắt cách khai thác thông tin vùng lịch lãnh đạo đơn vị, xem thông báo lịch, sự kiện; xem điểm báo ngày; khai thác các chức năng tiện ích (đặt xe, đăng ký phòng, thực hiện trả lời thăm dò ý kiến, tham gia diễn đàn,...).

Khóa đào tạo đã kết thúc tốt đẹp và đạt được các mục tiêu đề ra, các cán bộ tham gia khóa học rất quan tâm đến nội dung khóa học và tham dự đầy đủ, nghiêm túc.

Được biết, trong thời gian tới (khoảng 1 tháng), Cục TH&TKTC sẽ mở rộng đào tạo cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính sử dụng các dịch vụ thư điện tử mới./.

Đức Minh

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam