Nhân viên đòi nợ thuê phải mặc trang phục riêng

11:00 | 03/08/2015 Print
Liên Bộ Tài chính – Công an vừa công bố dự thảo thông tư liên tịch hướng dẫn hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Theo quy định tại dự thảo này, hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ được thực hiện đối với những khoản nợ có đầy đủ các yếu tố theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 104/2007/NĐ-CP, gồm có đủ căn cứ là khoản nợ hợp pháp và đã quá hạn thanh toán.

Các khoản nợ được phép thực hiện bởi hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ là các khoản nợ giữa các tổ chức kinh tế với các tổ chức kinh tế; giữa tổ chức kinh tế với cá nhân; giữa cá nhân với nhau và không thuộc một trong các khoản nợ nêu tại khoản 3 Điều 1 Nghị định số 104/2007/NĐ-CP.

Cụ thể: các khoản nợ đang thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật; các khoản nợ của chủ nợ hoặc khách nợ là tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân hoặc nợ giữa Việt Nam với các tổ chức quốc tế hoặc quốc gia khác.

Dự thảo cũng quy định, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ chỉ được tiến hành các hoạt động kinh doanh dịch vụ đòi nợ sau khi có Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của Chính phủ về điều kiện an ninh trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Không cho thuê, mượn, chuyển nhượng hoặc sửa chữa Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự.

Khi thay đổi người đứng đầu doanh nghiệp, chi nhánh và người đại diện theo pháp luật phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan Công an có thẩm quyền. Phải đăng ký lý lịch nhân viên với Công an phường, xã, thị trấn. DN cũng phải có văn bản thông báo về thời gian hoạt động hoặc tạm ngừng hoạt động kinh doanh cho cơ quan Công an có thẩm quyền.

Đồng thời, DN phải cung cấp cho cơ quan Công an có thẩm quyền: Danh sách và thông tin có liên quan đến người làm trong doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ (kể cả người nước ngoài); thống kê các phương tiện phục vụ cho công tác thu hồi nợ; thông tin liên lạc tại doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ khi có yêu cầu.

Ngoài ra, phải thông báo bằng văn bản cho Công an phường sở tại nơi thực hiện hợp đồng đòi nợ biết trước khi thực hiện.

Đặc biệt, DN phải cấp trang phục cho người lao động có đủ tiêu chuẩn thực hiện các hoạt động dịch vụ đòi nợ theo quy định tại Điều 14 và Điều 15 Nghị định số 104/2007/NĐ-CP. Trong trường hợp kết thúc hợp đồng lao động với người lao động, doanh nghiệp phải thu hồi lại trang phục, thẻ nhân viên đã cấp cho người lao động.

Những người không mặc trang phục, không đeo thẻ nhân viên theo quy định, không có giấy giới thiệu của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ thì không được làm việc trực tiếp với chủ nợ hoặc khách nợ hoặc với tổ chức, cá nhân khác liên quan.

Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ đòi nợ không cấp trang phục cho người được giao trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ đòi nợ; nhân viên được giao trực tiếp thực hiện các hoạt động dịch vụ đòi nợ không mặc trang phục khi làm việc trực tiếp với khách nợ, chủ nợ hoặc với tổ chức, cá nhân khác có liên quan, sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 104/2007/NĐ-CP.

Cũng theo quy định tại dự thảo, cơ quan Công an có trách nhiệm kiểm tra định kỳ về việc chấp hành các quy định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ thực hiện vào quý 4 hàng năm. Dự thảo Thông tư quy định, chỉ cơ quan Công an cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho cơ sở kinh doanh mới được phép kiểm tra thực hiện việc định kỳ này.

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc các cấp Công an chỉ được tiến hành kiểm tra cơ sở trên địa bàn khi có dấu hiệu vi phạm hoặc phức tạp về an ninh, trật tự, nhưng sau khi kiểm tra phải có văn bản thông báo kết quả và hình thức xử lý cho đơn vị Công an đã cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Nếu cần phải tiến hành kiểm tra đột xuất thì phải được thủ trưởng đơn vị phê duyệt hoặc có chỉ đạo của Công an cấp trên.

UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về kinh doanh dịch vụ đòi nợ đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thông qua các hình thức kiểm tra tại chỗ và giám sát từ xa. Việc kiểm tra phải tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, được tiến hành theo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu quản lý…/.

Hoàng Lâm

Hoàng Lâm

© Thời báo Tài chính Việt Nam