Xét cấp bảo lãnh Chính phủ cho cao tốc vốn từ 10.000 tỷ đồng trở lên

17:09 | 15/04/2015 Print
Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các chương trình, dự án được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ.

dự án giao thông

Dự án đường cao tốc có tổng vốn đầu tư từ 10.000 tỷ đồng trở lên được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ. Ảnh minh họa

Công bố kèm theo dự thảo Quyết định này là Danh mục các chương trình, dự án được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ hướng dẫn thực hiện Khoản 2 Điều 6 của Nghị định số 15/2011/NĐ-CP ngày 16/2/2011 của Chính phủ ban hành về cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ.

Cụ thể theo Danh mục này, có 3 nhóm chương trình, dự án được ưu tiên xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ.

Nhóm thứ nhất gồm dự án quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực, địa bàn được Nhà nước khuyến khích đầu tư do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư công.

Nhóm thứ hai là các chương trình, dự án trong lĩnh vực năng lượng và chế biến khoáng sản thuộc nhóm A theo Luật Đầu tư công, gồm: đầu tư hạ tầng điện lực, đầu tư xây dựng mới nhà máy điện, phân phối điện, truyền tải điện; đầu tư nhà máy lọc dầu.

Nhóm thứ ba là các chương trình, dự án thuộc lĩnh vực được nhà nước khuyến khích đầu tư. Gồm: dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông (đường cao tốc) có tổng vốn đầu tư từ 10.000 tỷ đồng trở lên; và phát triển vận tải công cộng: đầu tư mua máy bay theo chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Dự kiến khi Quyết định này có hiệu lực thi hành sẽ thay thế Quyết định số 44/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục các chương trình, dự án ưu tiên được xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ.

Đồng thời, các dự án đã được phê duyệt chủ trương cấp bảo lãnh trước ngày có hiệu lực của Quyết định này vẫn được tiếp tục xem xét cấp bảo lãnh Chính phủ./.

N.P

N.P

© Thời báo Tài chính Việt Nam