Xóa tên ba doanh nghiệp thẩm định giá

14:13 | 22/12/2014 Print
Bộ Tài chính vừa công bố, điều chỉnh danh sách doanh nghiệp thẩm định giá, danh sách thẩm định viên về giá đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản năm 2014.

Tại văn bản này, Bộ Tài chính công bố chính thức xóa tên ba doanh nghiệp.

Cụ thể, xóa tên kể từ ngày 30/11/2014 đối với Công ty TNHH Thẩm định giá tài sản Navico.

Xóa tên kể từ ngày 18/11/2014 đối với Công ty TNHH Quản lý nợ và Khai thác tài sản - Ngân hàng TMCP Bắc Á và các thẩm định viên về giá hành nghề của Công ty.

Đồng thời, Bộ Tài chính thông báo xóa tên kể từ ngày 9/12/2014 đối với Công ty TNHH Thẩm định giá Thiên Đức - Chi nhánh Sài Gòn (chi nhánh không phát hành chứng thư thẩm định giá). Điều chuyển công tác các thẩm định viên đăng ký hành nghề tại DN này sang Công ty TNHH Thẩm định giá Thiên Đức.

Ngoài ra, có hai thẩm định viên về giá bị xóa tên kể từ ngày 10/11/2014 là thẩm định viên Nguyễn Hồng Nhung, sinh năm 1980, quê Hà Nội, số thẻ VIII13.899 cấp ngày 10/12/2013; và thẩm định viên Lê Thị Tú Oanh, sinh năm 1977, quê Hà Nội, số thẻ VIII13.902 cấp ngày 10/12/2013.

Một số doanh nghiệp cũng có thẩm định viên bị xóa tên hoặc bổ sung thêm như Công ty CP Giám định và Thẩm định giá Eximvas, Công ty CP Đầu tư và Thẩm định giá Việt Nam, Công ty CP Thông tin và Thẩm định giá miền Nam, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn ASEAN...

Cũng tại văn bản này, Bộ Tài chính công bố hai DN có đủ điều kiện hoạt động thẩm định giá tài sản năm 2014 là: Công ty CP Dịch vụ Thảm định giá Việt Nam, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, Công ty TNHH Thẩm định giá Asia Dragon./.

H.L

H.L

© Thời báo Tài chính Việt Nam