Kiểm soát chi thường xuyên đạt 50% dự toán

07:54 | 14/08/2014 Print
Tỷ lệ này tương ứng với số tiền Kho bạc nhà nước (KBNN) đã kiểm soát (gần 355 nghìn tỷ đồng). Đồng thời, thông qua công tác kiểm soát, hệ thống KBNN đã phát hiện và yêu cầu bổ sung hồ sơ thanh toán khoảng 20.000 khoản chi chưa đủ thủ tục theo quy định, số tiền từ chối thanh toán là 29 tỷ

KBNN cho biết, với việc bám sát Nghị quyết của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính về điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách năm 2014, cùng với tinh thần chủ động, hệ thống KBNN đã có các giải pháp thích hợp trong việc tập trung nguồn thu, kiểm soát chi NSNN và quản lý điều hành ngân quỹ. Tính đến hết 31/7/2014, tổng thu NSNN đạt trên 543 nghìn tỷ đồng, đạt gần 64% dự toán.

Với giải pháp nhằm sớm hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản, đảm bảo không có trường hợp nào không có vốn để thanh toán ngay cho các dự án, toàn hệ thống KBNN đã nỗ lực cải cách thủ tực hành chính, giải quyết kịp thời các vướng mắc, tạo mọi điều kiện cho các chủ đầu tư thanh toán vốn. Tính đến cuối tháng 7, nguồn vốn này giải ngân qua hệ thống KBNN ước đạt trên 138.607 tỷ đồng, bằng 51% kế hoạch vốn năm 2014. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối 58 tỷ đồng.

Cùng với đó là việc huy động vốn cho NSNN và đầu tư phát triển với tổng khối lượng huy động tính tới thời điểm hiện nay đạt khoảng 173.733 tỷ đồng, bằng 82,73% kế hoạch được giao.

Lãnh đạo KBNN cho biết, căn cứ kết quả đạt được,từ nay đến cuối năm, KBNN sẽ tập trung tổ chức quản lý quỹ NSNN đảm bảo chặt chẽ, an toàn. Thực hiện có hiệu quả vai trò, trách nhiệm của KBNN trong thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách, tăng cường quản lý chi tiêu công.

Vân Hà

Vân Hà

© Thời báo Tài chính Việt Nam