Hà Tĩnh: Trên 283,5 tỷ đồng thực hiện chính sách bảo trợ xã hội năm 2013

11:58 | 11/12/2013 Print
Đó là số kinh phí thực hiện chế độ trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và người cao tuổi được ngân sách trung ương hỗ trợ năm 2013 của tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định của Bộ Tài chính căn cứ các nghị định của Chính phủ; báo cáo tình hình chi trả và đề nghị cấp kinh phí cho các đối tượng của tỉnh Hà Tĩnh.

Bộ Tài chính xác định kinh phí thực hiện chế độ cho gần 98 nghìn đối tượng hưởng trợ cấp hàng tháng là trên 246 tỷ đồng; kinh phí thực hiện chế độ mai táng phí cho 3.252 đối tượng là gần 9,8 tỷ đồng; kinh phí mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy định là trên 27,7 tỷ đồng và phần kinh phí quản lý là trên 2,6 tỷ đồng thuộc ngân sách địa phương đảm bảo.

Bộ Tài chính đã bố trí nguồn kinh phí cho địa phương là trên 196,2 tỷ đồng. Số kinh phí ngân sách trung ương bổ sung thêm cho tỉnh để thực hiện chế độ trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội và người cao tuổi của tỉnh Hà Tĩnh là trên 87,3 tỷ đồng.

Bộ Tài chính đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh làm thủ tục rút dự toán bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương năm 2013 số tiền trên 87,3 tỷ đồng tại KBNN theo quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách năm 2013./.

Nhật Giang

Nhật Giang

© Thời báo Tài chính Việt Nam