Đức tài trợ 140 triệu eur phát triển năng lượng điện và y tế tuyến tỉnh

09:43 | 01/11/2013 Print
Ngày 31/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trương Chí Trung và Tổng giám đốc phụ trách khu vực châu Âu và châu Á của KFW, ông RolandnSiller đã ký Hiệp định vay Dự án giảm cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện và chương trình tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh năm 2010.

Toàn cảnh lễ ký. Ảnh: Quang Minh

Theo Hiệp định vay cho Dự án cường độ phát thải trong cung cấp năng lượng điện, Chính phủ CHLB Đức thông qua Ngân hàng Tái thiết Đức (KFW) cam kết tài trợ cho Việt Nam 80 triệu EUR vốn vay phát triển, 40 triệu EUR vốn vay xúc tiến để xây dựng và củng cố lưới điện 110kV; cải tạo, nâng cấp, mở rộng lưới điện trung tâm và hạ áp nông thôn sau tiếp nhận; giảm tổn thất điện năng trên lưới điện; tăng cường chất lượng điện năng và tiêu chuẩn an toàn điện; công bằng cho khác hàng nông thôn và thành thị khi được cấp điện về giá điện và chất lượng dịch vụ.

Tại Hiệp định vay cho Chương trình Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh 2010, Chính phủ CHLB Đức thông qua KFW cam kết tài trợ cho Vệt Nam 20 triệu EUR từ nguồn vốn vay theo điều kiện IDA để cung cấp trang thiết bị y tế bổ sung cho một số bệnh viện các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên, Yên Bái; hỗ trợ cải thiện công tác quản lý chất thải bệnh viện các tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên, Yên Bái, Thái Bình, Nghệ An và Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).

Phát biểu tại buổi lễ ký kết này, Thứ trưởng Trương Chí Trung khẳng định mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Chính phủ Việt Nam và CHLB Đức trong thời gian qua và hy vọng trong tương lai mối quan hệ hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ CHLB Đức, thông qua KfW, sẽ tiếp tục được củng cố và phát triển.

Thứ trưởng Trương Chí Trung đã nói: Với 2 Hiệp định cho vay được ký kết ngày hôm nay, KfW tiếp tục khẳng định là cơ quan đóng vai trò quan trọng trong quan hệ hợp tác phát triển giữa hai Chính phủ Việt Nam và CHLB Đức, đặc biệt là đối với lĩnh vực năng lượng và y tế, là những lĩnh vực rất quan trọng trong công cuộc phát triển kinh tế-xã hội hiện nay của Việt Nam.

Đức Minh

Đức Minh

© Thời báo Tài chính Việt Nam