Tuyên Quang thu ngân sách 9 tháng đạt 72,5% dự toán

12:23 | 26/09/2013 Print
Mới đây, đoàn công tác Bộ Tài chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng dẫn đầu làm việc với Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Tuyên Quang. Bộ trưởng đánh giá công tác tài chính, ngân sách của Tuyên Quang có nhiều điểm sáng tạo.

Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng làm việc với tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Minh Tuấn

Những nỗ lực tích cực

Tại buổi làm việc, Sở Tài chính Tuyên Quang đã báo cáo về tình hình thu- chi ngân sách trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tổng thu thuế, phí và lệ phí phát sinh trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 9 tháng đạt 72,5% dự toán năm, tăng 52,2% so với cùng kỳ. Số thu thuế ước đạt 70,5% so với dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 53,8%. Các khoản cơ quan khác thu ước đạt 78,1% so với dự toán, tăng 48,4%.

Thu từ khối DN có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 99,3% dự toán, bằng 47,5% so với cùng kỳ; thuế sử dụng đất nông nghiệp ước đạt 175,0% dự toán, tăng 8,5%; thu phí, lệ phí ước đạt 108,5% dự toán, tăng 50,4%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 79,8% dự toán; thu từ hoạt động xổ số kiến thiết ước đạt 70,7% so với dự toán; thu bổ sung từ ngân sách trung ương đạt 74,4% dự toán năm.

Kết quả ước thực hiện dự toán chi ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm: chi đầu tư phát triển ước đạt 72,4% dự toán năm; chi thường xuyên ước đạt 68,7% so với dự toán năm, tăng 17,9%; chi đầu tư nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia ước thực hiện 9 tháng đạt 69,5% dự toán giao; chi dự phòng ngân sách ước thực hiện 9 tháng đạt 40,6% dự toán năm.

Về chi chuyển nguồn ngân sách năm 2012 sang năm 2013, đơn vị đã thành lập 2 đoàn công tác để kiểm tra, rà soát; hạn chế chi chuyển nguồn với mức giảm 34% so với năm trước.

Sau khi nghe báo cáo, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đánh giá, mặc dù trong điều kiện khó khăn chung cùng với suy thoái kinh tế kinh tế thế giới và trong nước,Tỉnh ủy, UBND tỉnh Tuyên Quang tích cực chỉ đạo ngành và các cấp địa phương phát triển kinh tế, thu ngân sách, quản lý chi tiêu. Tiến độ thu ngân sách đạt được những kết quả tích cực.

Hoạt động thu ngân sách có những sáng tạo như: thu đối với đối tượng khai thác khoáng sản, bám sát thu đúng theo sản lượng khai thác, không thu theo sản lượng đăng ký; bám sát kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của đối tượng quản lý thu, để thu đúng, đủ, sát, không thất thoát các nguồn phát sinh thuế phải thu.

Bộ trưởng đề nghị ngành, khối kinh tế tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh thu đạt dự toán; tích cực khai thác các nguồn khác bù đắp các khoản giãn thu đối với DN, thực hiện Nghị quyết 02 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doannh, hỗ trợ thị trường. Các sở, ban, ngành nỗ lực trong năm 2013 đạt dự toán quản lý chi tiêu chặt chẽ; đúng tiến độ.

Mục tiêu quan trọng của Tuyên Quang là quyết liệt để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương; trong trường hợp giảm thu so với dự toán giao, Tuyên Quang sẽ chủ động dùng nguồn lực địa phương để bù đắp; đồng thời vẫn đảm bảo chi an sinh xã hội và các khoản đột xuất
Bà Lê Thị Kim Dung- Giám đốc Sở Tài chính Tuyên Quang

Nỗ lực cân đối thu- chi

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, công tác điều hành ngân sách quý IV/2013, ngành Tài chính Tuyên Quang tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thu; phân bổ kịp thời dự toán thu tháng, quý cho các đơn vị; theo dõi tiến độ thu, rà soát các khoản hụt thu để có kế hoạch khai thác nguồn thu bù đắp đảm bảo thực hiện hoàn thành dự toán thu, bà Lê Thị Kim Dung- Giám đốc Sở Tài chính Tuyên Quang cho biết.

Đơn vị tiếp tục triển khai kết hợp với tuyên truyền các chính sách thuế mới và chính sách thuế sửa đổi, bổ sung; tăng cường đôn đốc, kiểm tra kê khai thuế, quyết toán thuế, kịp thời phát hiện những chỉ tiêu kê khai sai, kê khai thiếu... để hướng dẫn DN kê khai bổ sung, xử lý nghiêm các trường hợp không nộp tờ khai, chậm nộp tờ khai thuế.

Đi đôi với triển khai chính sách thu, đơn vị tiếp tục đẩy nhanh việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án, chương trình trong phạm vi địa phương quản lý. Tập trung khai thác các nguồn vốn bổ sung cho các công trình trọng điểm; phát huy hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ NSNN, hạn chế thấp nhất tình trạng nợ vốn đầu tư XDCB.

Bà Dung khẳng định, chi ngân sách phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ chi đã bố trí trong dự toán ngân sách tỉnh giao; đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi kịp thời các chính sách chế độ của nhà nước cho các đối tượng và các đơn vị thụ hưởng ngân sách, nhất là thực hiện các chính sách chế độ an sinh xã hội./.

Ngô Huệ

Ngô Huệ

© Thời báo Tài chính Việt Nam