Giảm lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu còn 8,3%

15:53 | 06/09/2013 Print
Lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước sẽ được điều chỉnh giảm từ mức 9,3% xuống còn 8,7%. Đây là nội dung Thông tư số 126/2013/TT-BTC ngày 3/9/2013 của Bộ Tài chính.

Cụ thể, theo đề nghị của Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Vụ trưởng Vụ Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi Thông tư số 77/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính về qui định mức lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư.

Theo đó, lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 8,7%/năm. Trước đó, Thông tư số 77/2013/TT-BTC quy định lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu của Nhà nước bằng đồng Việt Nam là 9,3%/năm.

Mức lãi suất này áp dụng đối với các khoản giải ngân vốn tín dụng xuất khẩu của Nhà nước kể từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành, cũng là ngày ký ban hành Thông tư.

PĐT

PĐT

© Thời báo Tài chính Việt Nam