TP.Hồ Chí Minh: Khẩn cấp hỗ trợ, động viên lực lượng tuyến đầu chống dịch Covid-19

16:53 | 04/08/2021 Print
Chiều ngày 4/8/2021, UBND TP.Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 2567/QĐ-UBND về việc triển khai khẩn cấp hỗ trợ động viên cho lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

anh moi

Lực lượng y - bác sỹ tham gia tuyến đầu chống dịch Covid -19 tại TP.Hồ Chí Minh. Ảnh: Gia Cư

Cụ thể, lực lượng y tế tuyến đầu thực hiện công việc trực tiếp được hưởng mức chi 10 triệu đồng/người; lực lượng tuyến đầu thực hiện công việc gián tiếp được hưởng mức chi 4,5 triệu đồng/người.

Đối với lực lượng tình nguyện viên được Sở Y tế huy động tham gia vào phòng, chống dịch bao gồm; lực lượng cán bộ giảng viên từ các trường y khoa trên địa bàn, lực lượng y tế tư nhân, lực lượng nhân viên y tế đã nghỉ hưu, tình nguyện viên tôn giáo, tình nguyện viên lái xe vận chuyển F0, F1 theo yêu cầu cách ly tập trung được hưởng mức trợ cấp 3 triệu đồng/người, lực lượng sinh viên y khoa 1,5 triệu đồng/người.

Đối với lực lượng nhân viên y tế, cán bộ giảng viên, sinh viên y khoa được Bộ Y tế và các tỉnh chi viện cho TP.Hồ Chí Minh, theo đó, lực lượng nhân viên y tế, cán bộ giảng viên này được hưởng mức trợ cấp 3 triệu đồng/người; lực lượng y khoa 1,5 triệu đồng/người./.

Gia Cư

Gia Cư

© Thời báo Tài chính Việt Nam