Infographic: Các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội

19:11 | 21/07/2021 Print
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Công điện số 15/CĐ-UBND yêu cầu các địa phương, các cơ quan, đơn vị và mọi người dân trên địa bàn Thủ đô phải triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống sự lây lan nguy hiểm của dịch bệnh.

Các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội
Các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội
Các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 của Hà Nội

Hanoimoi.com.vn

Hanoimoi.com.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam