Infographic: Hoàn thành xây dựng Sân bay Long Thành trước tháng 3/2025

16:50 | 29/06/2021 Print
Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể yêu cầu các chủ đầu tư phải hoàn thành việc xây dựng, lắp đặt thiết bị trước ngày 31/3/2025 để chạy thử, nghiệm thu hoàn thành trong quý II/2025.

Hoàn thành xây dựng Sân bay Long Thành trước tháng 3/2025
Hoàn thành xây dựng Sân bay Long Thành trước tháng 3/2025

Vietnamplus.vn

Vietnamplus.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam