Infographic: “Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang”

10:01 | 21/06/2021 Print
Đó là một trong những lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với những người làm báo tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam ngày 16/4/1959.

Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang
Nhiệm vụ của người làm báo là quan trọng và vẻ vang

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam