Bà Rịa - Vũng Tàu: Mục tiêu doanh thu từ du lịch, dịch vụ đến năm 2030 đạt 62,3 nghìn tỷ đồng.

15:51 | 18/06/2021 Print
Theo chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đến năm 2030 phấn đấu doanh thu từ du lịch và các dịch vụ liên quan khoảng trên 62,3 nghìn tỷ đồng, đóng góp khoảng 12% GRDP.

anh moi

Một góc khu trung tâm du lịch biển Bà Rịa - Vũng Tàu. Ảnh: Gia Cư

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trên cơ sở tích hợp những lợi thế đặc biệt về du lịch, biển đảo, mục tiêu phấn đấu phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030 đạt doanh thu từ du lịch và các dịch vụ liên quan là khoảng 62,3 nghìn tỷ đồng, tương đương tỷ trọng đóng góp hoạt động du lịch khoảng 12% của GRDP.

Trong đó, tổng doanh thu từ khách nội địa đạt 36 nghìn tỷ đồng, với tổng số khách lưu trú là 10,2 triệu khách, thời gian lưu trú 2,5 ngày và mức chi tiêu bình quân là 3 triệu đồng/ngày/khách; tổng doanh thu từ khách quốc tế đạt 26,3 nghìn tỷ đồng, với tổng số khách lưu trú là 3 triệu khách, thời gian lưu trú là 3 ngày và mức chi tiêu bình quân là 3,5 triệu đồng/ngày/khách.

Chiến lược phát triển du lịch mũi nhọn của tỉnh cũng nêu rõ, đến năm 2050 nâng tổng doanh thu từ du lịch và dịch vụ liên quan, tỷ trọng đóng góp của hoạt động du lịch trong GRDP, thời gian lưu trú và mức chi tiêu bình quân của du khách tăng gấp đôi năm 2030.

Hiện tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phác thảo 7 nhóm nội dung, nhiệm vụ chính cần thực hiện trong chiến lược phát triển du lịch là: đánh giá hiện trạng và tiềm năng các nguồn lực phục vụ phát triển du lịch tỉnh; phân tích các yếu tố hình thành quan điểm phát triển du lịch tỉnh; phân tích mục tiêu phát triển du lịch tỉnh; xác định các định hướng phát triển du lịch tỉnh; đề xuất chương trình đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách; đề xuất chương trình đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch; các chương trình hành động, các chiến lược then chốt phát triển du lịch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trọng tâm là xác định đặc thù riêng về du lịch của Bà Rịa – Vũng Tàu so với các địa phương khác trong cả nước; đánh giá lại điều kiện về du lịch tỉnh để xây dựng số liệu thống kê chính xác, phù hợp.

Đặc biệt, có sự gắn kết định hướng phát triển du lịch với các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, phát triển du lịch bền vững, thân thiện với môi trường, nhất là trong việc phát triển du lịch Côn Đảo, liên kết phát triển sản phẩm du lịch để thu hút du khách.

Đại diện Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu cũng cho biết, thời gian tới, sẽ tiếp tục mở rộng tiếp thu ý kiến đóng góp của các tầng lớp nhân dân để bổ sung, tổng hợp, hoàn chỉnh dự thảo tham mưu UBND tỉnh ban hành./.

Gia Cư

Gia Cư

© Thời báo Tài chính Việt Nam