Infographic: Ngày hội non sông

07:14 | 23/05/2021 Print
Chủ Nhật 23/5/2021 là ngày hội toàn dân để cử tri thể hiện và phát huy quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân trong việc lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

bầu cử1
bầu cử2

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam