Phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 3, Hà Nội được nhận 71.000 liều

16:04 | 21/05/2021 Print
Bộ Y tế vừa ban hành quyết định phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 cho 63 tỉnh, thành phố. Trong đó TP. Hà Nội được phân bổ nhiều nhất với 71.000 liều.

tiêm

Ảnh: TL.

Cụ thể, tại miền Bắc, Bộ Y tế phân bổ 688.000 liều vắc xin cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) của 28 tỉnh, thành phố; trong đó CDC Hà Nội tiếp nhận 71.000 liều vắc xin; CDC tỉnh Bắc Giang tiếp nhận 30.000 liều; CDC tỉnh Bắc Ninh là 28.000 liều; CDC tỉnh Hà Nam là 16.000 liều; CDC tỉnh Hải Dương là 58.000 liều...

Bộ Y tế yêu cầu Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương thực hiện tiếp nhận, bảo quản, gửi mẫu kiểm định chất lượng và vận chuyển vắc xin tới Dự án Tiêm chủng mở rộng khu vực để phân bổ ngay tới các địa phương, đơn vị theo danh sách.

Các đơn vị được phân bổ triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 ngay sau khi tiếp nhận theo quy định. Riêng đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, dự án tiêm chủng mở rộng cấp phát vắc-xin cho CDC nơi có đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn để tiếp nhận vắc-xin.

Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết vắc xin thì phối hợp với Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia chủ động điều phối, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên khác theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ theo phân công, đảm bảo sử dụng vắc-xin hiệu quả.

Sở y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo CDC tiếp nhận, bảo quản và tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vắc-xin được phân bổ cho các đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP trên địa bàn (trừ Sở Y tế Hà Nội).

Các sở y tế có các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế đóng trên địa bàn chỉ đạo CDC và các đơn vị tổ chức tiếp nhận, bảo quản và tổ chức triển khai tiêm chủng ngay số vắc-xin được phân bổ cho các đơn vị, theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính phủ (trừ Sở Y tế Hà Nội).

Đối với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tự tổ chức tiêm chủng được thì chủ động liên hệ, phối hợp với sở y tế trên địa bàn để tiếp nhận vắc xin từ CDC tỉnh và tổ chức tiêm chủng cho đơn vị mình.

Trường hợp các đơn vị không sử dụng hết vắc-xin thì sở y tế điều phối số vắc xin để tiêm cho các đối tượng ưu tiên khác trên địa bàn theo Nghị quyết số 21/NQ-CP.

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chủ động liên hệ với Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia trực tiếp nhận vắc xin để tiêm, còn việc triển khai tiêm cho Bộ đội Biên phòng, Công an các tỉnh thì trao đổi với Dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia và CDC các tỉnh, thành phố để được hỗ trợ, vận chuyển, bảo quản và tiêm vắc-xin, theo Quyết định số 1896/QĐ-BYT ngày 16/4/2021 của Bộ Y tế.

Bộ Y tế lưu ý, đối với các đối tượng đã tiêm vắc xin mũi 1 thì triển khai tiêm mũi 2 sau 8 - 12 tuần kể từ ngày được tiêm mũi 1. Các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai ngay khi nhận được vắc-xin và hoàn thành trước ngày 15/8/2021./.


Văn Nam

Văn Nam

© Thời báo Tài chính Việt Nam