Người bị tạm giữ, tạm giam, hưởng án treo có được tham gia bầu cử?

10:03 | 15/05/2021 Print
Theo Trung tướng Tô Ân Xô (Phó Trưởng Tiểu ban thường trực, Tiểu ban An ninh, trật tự bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, Bộ Công an), người đang bị tạm giữ, tạm giam được tham gia bầu cử.

Trong buổi phỏng vấn trực tuyến “Ngày hội của toàn dân” do Báo điện tử Đảng Cộng sản vừa tổ chức, Trung tướng Tô Ân Xô đã giải đáp một số thắc mắc liên quan tới việc tham gia bầu cử của người bị tam giữ, tạm giam, tù hưởng án treo.

Cụ thể, một người xin giấu tên từ Lạng Sơn có hỏi: Con trai tôi năm nay 22 tuổi, bị tòa án kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo thì có được ghi tên vào danh sách cử tri để thực hiện quyền bầu cử không?

Về trường hợp này, theo Trung tướng Tô Ân Xô, căn cứ Khoản 1 Điều 29, Khoản 1 Điều 30 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, con trai bạn 22 tuổi, có đủ năng lực hành vi dân sự, bị tòa án kết án phạt tù nhưng được hưởng án treo, nếu trong bản án không ghi hình phạt bị tước quyền bầu cử thì vẫn có quyền bầu cử và được ghi tên vào danh sách cử tri ở nơi mình cư trú để tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND theo quy định của pháp luật.

Trả lời câu hỏi những người đang bị tạm giữ, tạm giam thì có được tham gia bầu cử hay không; nếu được thì việc tổ chức bầu cử sẽ được tiến hành như thế nào, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết, căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 9, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam năm 2015; Khoản 5 Điều 29 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015, người đang bị tạm giữ, người đang bị tạm giam được tham gia bầu cử.

Việc tổ chức bầu cử cho cử tri là người đang bị tạm giữ, người đang bị tạm giam thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 69 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015: “Đối với cử tri là người đang bị tạm giam, người đang chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc mà trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc không tổ chức khu vực bỏ phiếu riêng hoặc cử tri là người đang bị tạm giữ tại nhà tạm giữ thì Tổ bầu cử mang hòm phiếu phụ và phiếu bầu đến trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc để cử tri nhận phiếu bầu và thực hiện việc bầu cử”./.

Thảo Miên

Thảo Miên

© Thời báo Tài chính Việt Nam