Infographics: Mục tiêu phát triển đất nước trong những thập niên tới

12:36 | 22/02/2021 Print
Theo mục tiêu đặt ra, đến năm 2030, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Mục tiêu phát triển đất nước trong những thập niên tới
Mục tiêu phát triển đất nước trong những thập niên tới

Vietnamplus.vn

Vietnamplus.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam