Infographic: Cơ cấu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

08:50 | 30/04/2021 Print
Theo Nghị quyết số 559/NQ-HĐBCQG ngày 27/4/2021 của Hội đồng Bầu cử quốc gia về Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, có tổng cộng 868 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV tại 184 đơn vị bầu cử để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cơ cấu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Cơ cấu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV
Cơ cấu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Hanoimoi.com.vn

Hanoimoi.com.vn

© Thời báo Tài chính Việt Nam