Infographic: Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc

07:54 | 01/04/2021 Print
Trong tháng 4/2021, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc (HĐBA LHQ). Đây là kỳ Chủ tịch thứ hai, đồng thời cũng là kỳ Chủ tịch cuối cùng của Việt Nam trong nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ 2020 - 2021.

Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc
Việt Nam chính thức đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam