Infographics: Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Chile

07:49 | 25/03/2021 Print
Cách đây tròn 50 năm, ngày 25/3/1971, Việt Nam và Chile chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong những năm qua, quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Chile tiếp tục phát triển tích cực trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực chính trị và kinh tế-thương mại.

Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Chile
Quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Chile

TTXVN

TTXVN

© Thời báo Tài chính Việt Nam